COVID 19 - SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV 

23.10.2020

Všetko čo potrebujete vedieť o opatreniach súvisiacich s COVID-19 v Detskej nemocnici

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom
    - ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

9. Návštevy hospitalizovaných pacientov sú od 25.09.2020 zakázané

... viac
 

ZMENA VEDENIA DETSKEJ NEMOCNICE 

06.10.2020

V nadväznosti na nedávno zverejnené informácie o odvolaní riaditeľa Detskej nemocnice považujeme za dôležité uviesť niektoré súvislosti.

Jedna z avizovaných zmien MZ SR spočíva v zrušení kolektívneho štatutárneho orgánu – 3-člennej Rady riaditeľov. Štátne nemocnice prechádzajú postupne na jedno-osobový riadiaci orgán. Takáto zmena nie je možná bez odvolania súčasného štatutárneho orgánu – teda všetkých troch členov Rady riaditeľov, ktorí kolektívny štatutárny orgán doteraz tvorili.

Ing. Juraj Gallo (bývalý generálny riaditeľ nemocnice) je až do ukončenia výberového konania poverený vedeným nemocnice ako riaditeľ. Do výberového konania sa určite prihlási, pretože by rád pokračoval v ďalšom rozvoji nemocnice.

... viac
 

ODBORNÁ PRAX ZRUŠENÁ 

06.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je odborná prax v Detskej nemocnici zrušená až do odvolania.

PLÁNOVANÉ OPERÁCIE SA RUŠIA 

05.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v nemocnici a s ňou súvisiaci nedostatok personálu na operačných sálach sú až do odvolania zrušené všetky plánované operačné výkony.

Akútnu zdravotnú starostlivosť poskytujeme nepretržite a v plnom rozsahu.

Naše špecializované ambulancie fungujú taktiež neobmedzene.

... viac
 

COVID MEDZI NAMI 

02.10.2020

Aj napriek prijatým a dlhodobo zavedeným opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu medzi pacientmi aj zamestnancami nemocnice, mnohokrát dokonca nad rámec povinných opatrení, sme sa útoku vírusu na zamestnancov nevyhli ani u nás. Včera bol v Detskej nemocnici zaznamenaný 1 pacient a 9 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19, dnes pribudli ďalší dvaja zamestnanci.

... viac
 

ZNOVUOTVORENIE ZUBNEJ AMBULANCIE 

25.09.2020

V spolupráci s MUDr. Líviou Šikulovou sme 06.10.2020 opätovne otvorili zubnú ambulanciu pre deti. Je špecializovanou ambulanciou zameranou na ošetrenie chrupu v celkovej anestézii. Prioritne bude slúžiť na ošetrenie ťažko mentálne a fyzicky postihnutých detí, alebo takých poškodení chrupu, ktoré nie je možné ošetriť bežným spôsobom v zubných ambulanciách. 

Objednávanie pacientov vždy v utorok v čase 07:30 - 15:30 h. na čísle 0949 015 224.

... viac
 

ZÁKAZ NÁVŠTEV 

24.09.2020

S účinnosťou od 25.09.2020 sú v Detskej nemocnici zakázané návštevy pacientov, ako aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb. 

... viac
 

SKRÍNING PRACUJE BEZ OBMEDZENÍ 

20.03.2020

Skríningové centrum novorodencov SR pracuje aj v tomto období bez akýchkoľvek obmedzení. V prípade zmeny budú aktuálne informácie rozoslané všetkým zainteresovaným.

Viac informácií TU 

 

... viac
 
Stránka 5 z 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub