DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Poďakuj sestre 

15.05.2019

Poďakovať sa nielen sestrám, ale i ďalšiemu zdravotníckemu personálu v nemocniciach a rôznych zariadeniach môže verejnosť aj v tomto roku. V marci odštartoval piaty ročník projektu POĎAKUJ SESTRE. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR.

... viac
 

Pilotný projekt kanisterapie v podmienkach DFNsP BB 

03.05.2019

Od apríla 2019 majú naši onkologickí pacienti ako prví na Slovensku možnosť absolvovať terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov. Ide o pilotný a jedinečný projekt v slovenských podmienkach. Jeho ambíciou je umožniť tento typ terapie aj na ostatných detských lôžkových oddeleniach na Slovensku.      

... viac
 

MUDr. Marcela Šoltýsová o psychickom zdraví detí 

29.04.2019

"Je dôležité naučiť sa už v detstve rozpoznávať emócie, porozumieť im a zvládnuť ich"

Celý článok MUDr. Šoltýsovej nájdete TU

 

... viac
 

Liečba pacienta s raritným ochorením - tlačová správa 

26.04.2019

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica je podávaná raritná liečba – liečia prvého pacienta na Slovensku s mimoriadne vzácnym ochorením Neuronálna ceroidná lipofuscinóza typ 2 (CLN2). Výskyt tohto ochorenia je 1 prípad na 200 tis. živonarodených detí celosvetovo (na Slovensku je očakávaný výskyt 1 pacienta za 3-4 roky). Uvedená liečba zabráni ďalšej veľmi rýchlej progresii ochorenia a stabilizuje zdravotný stav pacienta. Vzhľadom na fakt, že liek nie je uvedený v Zozname kategorizovaných liekov by liečbu nebolo možné aplikovať bez ochoty VšZP k úhrade tejto mimoriadne finančne náročnej liečby.

... viac
 

Nové lôžka - komplexná obnova 

18.04.2019

Pred pár dňami bolo do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica privezených 78 nových lôžok. Ide o jeden z krokov Ministerstva zdravotníctva SR, ktorými sa snaží o zlepšovanie podmienok v slovenskom zdravotníctve. Je to de facto prvý krát, kedy MZ SR centrálne zastrešilo komplexnú obnovu štátnych nemocníc v tak veľkom rozsahu. Vo viacerých nemocniciach, vrátane tej našej) ide o masívnu obnovu lôžok po mnohých rokoch

... viac
 

Výnimočné ocenenie, jedinečné laboratórium 

11.04.2019

V pondelok 8. apríla 2019 sa v Bratislave konal prvý ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR 2019  pre zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov. Každá slovenská nemocnica nominovala dvoch lekárov, dve sestry a dvoch nezdravotníckych pracovníkov. Zo všetkých nominovaných bolo vo finále ocenených len 9 pracovníkov. Je pre nás cťou, že jednou z ocenených bola aj pani doktorka Mária Knapková, vedúca Skríningového centra novorodencov SR. Cenu získala ako jedna z troch ocenených v kategórii „Iný nezdravotnícky pracovník“. Na čele laboratória je od roku 2003 a toto ocenenie odzrkadľuje jej prácu, pracovné nasadenie a zásluhy o rozšírenie skríningových vyšetrení na Slovensku. RNDr. Mária Knapková, PhD. je dáma, ktorá pracuje v SCN SR od roku 1989 a spolu s PharmDr. Vierou Hornovou a s prof. MUDr. Svetozárom Dluholuckým, CSc. zakladali novorodenecký skríning na Slovensku. Ich úsilie sa zhmotnilo v unikátnom laboratóriu, jedinom svojho druhu na Slovensku, ktoré pôsobí pod hlavičkou Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. Hovoríme o Skríningovom centre novorodencov SR (SCN SR).

 

... viac
 
Stránka 8 z 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
http://www.detskanemocnica.sk/Blog/ViewList.aspx?pageid=1&mid=92&pagenumber=8