DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatrii 

15.11.2018

Dňa 26.10.2018 sa v Hoteli Dixon konala Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatriiCelodenná konferencia bola venovaná aktuálnym pediatrickým témam, problematike legislatívnych zmien a ich uplatnenia v ošetrovateľskej praxi.

... viac
 

Mikroskop pre hematologickú ambulanciu 

09.11.2018

Zástupcovia nadácie KVAPKA NÁDEJE - pani Jarmila Lajčáková-Hargašová a pán Bernát - odovzdali diagnostický mikroskop pre hematologickú ambulanciu v našej nemocnici. Vďaka mikroskopu bude práca lekárov jednoduchšia a významne sa skráti doba čakania na výsledky, ktoré predtým prichádzali z externého laboratória.

... viac
 

Menovanie prednostov kliník 

05.11.2018

V súvislosti so zmenou zriaďovacej listiny našej nemocnice, ktorú urobilo Ministerstvo Zdravotníctva SR, sme uskutočnili výberové konania na prednostov jednotlivých kliník. Výberové konania úspešne prebehli, 7-členná komisia pozostávajúca zo zástupcov našej nemocnice, odborovej organizácie, SZU a Ministerstva Zdravotníctva vybrala úspešných uchádzačov.

 
 
... viac
 

11th ISNS European Regional Meeting o novorodenenckom skríningu 

24.10.2018

Od nedele 14. októbra 2018 bolo Slovensko hosťujúcou krajinou medzinárodná konferencie o novorodeneckom skríningu. Štvordňové vedecké podujatie sa konalo pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. Jeho hlavným organizátorom bola ISNS – International Society for Neonatal Screening a Skríningové centrum novorodencov SR pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Konferencia sa vo svojej 11 ročnej tradícii konala na Slovensku vôbec prvý krát. Jej nosnou témou bola spoľahlivosť a presnosť výsledkov skríningu. Zúčastnilo sa jej takmer 300 odborníkov z 57 krajín sveta.

... viac
 

35 rokov detskej onkológie na Slovensku 

26.09.2018

"35 rokov nie je z pohľadu dejín nijak významné časové obdobie. Z pohľadu obyčajného človeka je to asi polovica života, čo už istú významnosť predstavuje. No a z pohľadu vzniku nového medicínskeho odboru je to nesmierne významné číslo. Je to 35 rokov dennodennej praxe, liečebných postupov, protokolov, nových poznatkov, štúdií, prevratných objavov, ... 35 rokov starostlivosti o detských pacientov." Týmito slovami začal tlačovú konferenciu konanú pri príležitosti 35. výročia založenia prvého detského onkocentra na Slovensku MUDr. Miloslav Hanula, PhD, medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

... viac
 

Výstava v nemocnici 

12.09.2018

V priestoroch čakární polikliniky, ako aj pracovísk Fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie je na najbližšie 4 týždne inštalovaná výstava výtvarných prác detí z celého sveta. Ide o kresby a maľby výtvarnej súťaže Zelený svet, ktorú po 23 krát organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.

 

... viac
 

Nová herňa na pediatrii 

28.08.2018

Sme veľmi radi, že vďaka Klubu priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici má naše najväčšie lôžkové oddelenie herňu, v ktorej môžu hospitalizované deti tráviť čas hrami, čítaním alebo kreslením na veľkej bielej stene. Veríme, že aj vďaka tomuto priestoru bude pre nich čas strávený v nemocnici prijateľnejší. Pretože v nemocnici čas plynie pomaly ... 

... viac
 

Finančný dar od JUDr. Miroslava Ábelovského 

06.07.2018

V stredu 4.7.2018 nás navštívil pán JUDr. Miroslav Ábelovský a utvrdil nás v tom, že ľudskosť, spolupatričnosť a vôľa pomáhať tým menej šťastným sú ešte stále prítomné v ľuďoch okolo nás, aj keď sa to v dnešnom svete niekedy tak nejaví.

 

 

 

... viac
 
Stránka 9 z 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
http://www.detskanemocnica.sk/Blog/ViewList.aspx?pageid=1&mid=92&pagenumber=9