Cenníky služieb a výkonov

Služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

  1. Cenník iných služieb poskytovaných v DFNsP BB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia
  2. Cenník poplatkov na APS (Detská pohotovosť)
  3. Cenník poskytnutej ZS na urgentnom príjme
  4. Cenník stomatologických výkonov

 

V prípade využitia platených služieb môžete úhradu realizovať:
  1. hotovostnou platbou / platobnou kartou v pokladni na 4. posch., č. dverí 4B.30 v pracovných dňoch od 08:00 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod. V čase mimo pokladničných hodín, t.j. po 15:00 hod. a počas víkendov, môžete zaplatiť v Pediatrickej ambulancii / URGENT na prízemí
  2. bezhotovostným prevodom na účet nemocnice 
Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle
  • zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
  • zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
  • opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 - OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a
  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2020 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub