Cenníky služieb a výkonov

Služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

  1. Cenník iných služieb poskytovaných v DFNsP BB súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nehradených z verejného zdravotného poistenia
  2. Cenník poplatkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na Detskej pohotovosti a na Detskom urgentnom príjme
  3. Cenník stomatologických výkonov

 

V prípade využitia platených služieb môžete úhradu realizovať:
  • hotovostnou platbou / platobnou kartou v pokladni na 4. posch., č. dverí 4B.25:
Pondelok      08:00 - 12:00     12:30 - 15:00 hod. 
Utorok         08:00 - 12:00     12:30 - 16:00 hod. 
Streda         08:00 - 12:00     12:30 - 15:00 hod.
Štvrtok        08:00 - 12:00     12:30 - 15:00 hod.
Piatok          08:00 - 12:00     12:30 - 15:00 hod.

V čase mimo pokladničných hodín môžete zaplatiť v Pediatrickej ambulancii / URGENT na prízemí (0. NP, č. dv. 015)

Cenníky výkonov sú vypracované v zmysle
  • zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia,
  • zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
  • opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003 - OAP z 30.12.2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov a
  • zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub