Ambulancia pediatrickej chirurgie

 
 
Prízemie, 017
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
MUDr. Roman Koreň PhD.
MUDr. Andrej Sádovský
Utorok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
MUDr. Roman Koreň PhD.
MUDr. Zuzana Brnová
Streda 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
MUDr. Ján Novotný
MUDr. Anton Vik
Štvrtok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00 MUDr. Martin Michalisko
Piatok 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00 MUDr. Martin Michalisko

Telefonické objednávanie pacientov v čase ambulantných hodín.

Hlavná problematika:

Diagnostika a liečba chirurgických ochorení. Kontroly pacientov po operácii, vyberanie stehov našich operovaných pacientov, objednávanie ku operácii. Konzultácie a konziliárne vyšetrenia. Prvotné diagnostikovanie a riešenie úrazov končatín, hlavy, hrudníka i brucha – ďalej sledované podľa stavu na chirurgickom oddelení alebo oddelení JIS.

Ambulantné chirurgické výkony:

 • Vyberanie stehov alebo akútna sutura - šitie čerstvých rán (do 6-8 hodín)
 • Preväzy infikovaných rán alebo dekubitov - preležanín
 • Incízie, exkochleácia a drenáž infikovaných ložisiek – uvoľnenie hnisu
 • Preväzy popálenín alebo omrzlín
 • Punkcia kolena po úraze, sadrovanie alebo iné techniky fixácii po úraze
 • Ošetrenie granulomu pupku
 • Resekcie nechtov (sú vykonávané v celkovej anestézii v zákrokovej miestnosti)
 • Individuálne i ďalšie výkony

Spektrum vyšetrení:

Hlavné vyšetrenie:

 • chirurgické všeobecné vyšetrenie, zahrňujúce aj vyšetrenie telesných dutín ak je to nutné.

Pomocné vyšetrovacie metódy:

 • RTG, USG, CT/ MR – podľa stavu pacienta, väčšinou hospitalizovaným,
 • konziliárne vyšetrenia – gynekológia, urológia, neurochirurgia, plastika, neurológia, všeobecná pediatria, ďalšie chirurgické i pediatrické obory,
 • v spolupráci s inými klinikami i ďalšie diagnosticko-liečebné postupy.

Poznámky :

 • Zmena ambulujúceho lekára podľa služieb lekárov alebo operácií vyhradená.
 • Pred vyšetrením nejedzte a nepite, pre prípad možnej operácie a anestézie – hlavne pri bolestiach brucha, pri možnej zlomenine alebo pri ťažkých zápalových zmenách na koži.
 • Nutný je sprievod dospelou osobou, najlepšie rodičom, pre nutnosť podpisu informovaného súhlasu s operáciou alebo podpis ambulantného nálezu pre poisťovňu.
 • Aj u nás má lekár so sestričkou právo na obed ½ hodiny.

Milí rodičia, prajeme Vášmu dieťatku skoré uzdravenie a tešíme sa na Vašu návštevu.

 
Priama linka: 048 - 472 65 73     
Interná klapka: 3373
Lekár
MUDr. Zuzana Brnová
Lekár
MUDr. Martin Michalisko
Lekár
MUDr. Andrej Sádovský
Lekár
MUDr. Anton Vik
Sestra
Mgr. Andrea Búryová
Miroslava Hudecová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub