DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Deti zo školy nič nevymeškajú ani počas hospitalizácie

11.10.2017

Od septembra sa opäť začalo vyučovanie aj v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení v našej nemocnici. Škola poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti materských a základných škôl. Pôsobí tu 10 pedagógov a 5 vychovávateliek.

Deti môžu počas hospitalizácie plynule pokračovať vo výučbe a nevynechať učivo, ktoré ich spolužiaci preberajú v riadnej škole. Individuálne vyučovanie a výchovná činnosť prebieha priamo pri lôžku. Učiteľky s deťmi trpezlivo preberajú učivo, venujú sa im jednotlivo a často sa stáva, že deti učivo zvládajú ľahšie ako v klasickej škole.

Pedagógovia okrem vyučovania pripravujú pravidelné kultúrne podujatia (koncerty, tanečné vystúpenia, besedy, čítanie so známymi osobnosťami, tvorivé dielne, ...), zapájajú deti do literárnych a výtvarných súťaží, vystavujú detskú tvorbu v priestoroch nemocnice a taktiež pripravujú darčeky pre rodinných príslušníkov aj verejnosť.

Počas minulého školského roka 2016/2017 sa v Základnej škole v našej nemocnici vystriedalo 1.405 žiakov, v Materskej škole to bolo 916 detí a v Školskom klube 1.647 žiakov. 

Viac informácií o Základnej škole pri zdravotníckom zariadení nájdete TU.

 

http://www.detskanemocnica.sk/deti-zo-skoly-nic-nevymeskaju-ani-pocas-hospitalizacie