Detská pohotovosť - APS

27.06.2018

K 30.06.2018 končí prevádzka detskej pohotovosti, ktorá v Banskej Bystrici fungovala v priestoroch Polikliniky na Hornej 60 (Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast – LSPP). Od 1.7.2018 nájdete detskú pohotovosť v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.

Rozhodnutím MZ SR sa prevádzkovateľom pohotovostnej služby pre deti a dorast v spádovom území okresu Banská Bystrica stáva od 1. júla 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (DFNsP BB). Nemocnica bude prevádzkovať Ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Táto ambulancia - detská pohotovosť - bude slúžiť ako základné kontaktné miesto pre pacientov, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenie mimo ordinačných hodín ich praktického lekára. Lekár APS nebude vykonávať návštevné služby pacientov v domácom prostredí. Detská pohotovosť bude fungovať v pracovné dni od 16:00 do 22:00 hod. a počas víkendov a sviatkov od 07:00 do 22:00 hod. Mimo týchto hodín (od 22:00 do 07:00 hod.) budú pacienti vyšetrení na urgente (ÚPS).

POHOTOVOSŤ NIE JE URGENT

Všetci pacienti so zdravotnými ťažkosťami budú smerovaní na detskú pohotovosť (výnimkou sú pacienti s čerstvým úrazom, ktorí smerujú priamo na urgent – chirurgia). Pacienti s kliešťom sú smerovaní na APS. Službukonajúci lekár APS je plne kompetentný posúdiť zdravotný stav pacienta a rozhodnúť o jeho ďalšom postupe – domáca liečba alebo hospitalizácia, prípadne špecializované vyšetrenie na urgente (ÚPS). Urgent nebude počas ordinačných hodín pohotovosti prijímať pacientov bez odporúčania lekára z APS.

POPLATKY

Vyšetrenie na detskej pohotovosti je spoplatnené podľa platného cenníka poplatkov v súlade so Zákonom NR SR č. 577/2004 Z.z. Jeho výška je 2 EUR. Tento poplatok neplatí pacient s úrazom bezprostredne po jeho vzniku, pacient, ktorý je odoslaný na urgent a pacient, ktorého vyšetrenie zdravotného stavu žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

KOMPLIKOVANÉ? TAK EŠTE RAZ V KOCKE smiley

  • pri zdravotnom probléme dieťaťa v čase od 16:00 – 22:00 hod. v pracovné dni a od 07:00 – 22:00 hod. počas víkendov a sviatkov smerujem na detskú pohotovosť (APS) do DFNsP BB
  • s kliešťom smerujem rovnako na detskú pohotovosť
  • s čerstvým úrazom dieťaťa smerujem na urgent - chirurgia do DFNsP BB
  • poplatok za vyšetrenie na APS je vo väčšine prípadov 2 EUR
  • ak je zdravotný stav môjho dieťaťa závažný, lekár pohotovosti (APS) nás odosiela na vyšetrenie na urgent (ÚPS) v DFNsP BB, kde nás vyšetria a rozhodnú, či je potrebná hospitalizácia; ak áno, dieťa je prijaté do nemocnice
  • urgent (ÚPS) počas ordinačných hodín pohotovosti nevyšetruje pacientov bez odporúčania lekára detskej pohotovosti (APS)
  • mimo ordinačných hodín pohotovosti (22:00 – 07:00 hod.) bude moje dieťa vyšetrené na urgente (ÚPS)


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub