Otorinolaryngologická ambulancia 2 v odbornom zameraní FONIATRIA

 

 
1. poschodie, číslo dverí 110
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30
MUDr. Zuzana
Mesárošová
Utorok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30
MUDr. Zuzana
Mesárošová
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok neordinuje  

 

ORL ambulancia 2 v špecializačnom odbore foniatria sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou porúch interpersonálnej komunikácie spôsobenou poruchami hlasu, sluchu, reči. Ambulancia má celoslovenskú pôsobnosť.

Ambulancia je od januára 2016 zaradená do pripravovanej siete štyroch Centier na vyšetrovanie porúch sluchu detí. Okrem BERA vyšetrenia využívame novú vyšetrovaciu metódu - vyšetrenie pomocou ustálených evokovaných potenciálov (ASSR). K dispozícii máme prístroj na vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov - automatické BERA vyšetrenie. Plánujeme tiež ďalšie screeningové vyšetrovacie metódy.

V prípade včasnej diagnostiky poruchy sluchu je zahájená včasná intervencia, inštruktáž rodičov, v prípade potreby doplnenie psychologického, logopedického, neurologického vyšetrenia, ktoré sú súčasťou Centra. Pri indikácii kochleárnej implantácie máme možnosť realizovania všetkých potrebných vyšetrení, ako aj zobrazovacích metód a dieťa odosielame do Centra kochleárnej implantácie v Bratislave.

Diagnostické a terapeutické možnosti:
Sluch:

 • audiometria
 • vyšetrenie detí vo voľnom poli
 • reaktometrické vyšetrenie
 • tympanometrické vyšetrenie
 • objektívna audiometria – BERA
 • vyhotovenie individuálnych ušných koncoviek a pridelenie slúchadiel
 • nastavovanie slúchadiel počítačovou technikou
 • posudková činnosť


Hlas:

 • vyšetrenie hlasového rozsahu
 • laryngostroboskopické vyšetrenie
 • vyšetrenie hlasiviek optikom
 • hlasové cvičenia pri poruche hlasu
 • vyšetrenie detí pri detskej hyperkinetickej dysfónii


Reč:

 • vyšetrenie reči a slovnej zásoby u detí
 • vyšetrenie reči u pacientov po cievnych príhodách
 • vyšetrenie pacientov pred prijímacími skúškami na vysoké školy
 • zaraďovanie detí do špeciálnych škôl pre deti s poruchami reči
E-MAIL: foniatria@dfnbb.sk
Priama linka: 048 - 472 65 44 
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3344
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Zuzana Mesárošová
Sestra
Zuzana Masnicová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub