DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Všetky kontrolné a neurgentné vyšetrenia sa rušia, v ambulancii sa do odvolania neordinuje.

 

Pacienti kontaktujú ambulanciu e-mailom

gastro@dfnbb.sk, prípadne telefonicky a na ďalšom postupe sa dohodnú s lekárom.

Prosíme vás v e-maili vždy uviesť meno pacienta a jeho dátum narodenia.

MUDr. Valachová ordinuje v nepárnych týždňoch

Ďakujeme za pochopenie!

 

1. poschodie, 122
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30 - 13:00 od 08:00 endoskopické vyšetrenia MUDr. Iveta Valachová
Utorok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Iveta Valachová
Streda 07:30 - 13:00 od 08:00 endoskopické vyšetrenia MUDr. Iveta Valachová
Štvrtok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Iveta Valachová
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Iveta Valachová


Informácie na výsledky:

Osobne alebo telefonicky v utorok, štvrtok, piatok
od 11:30 do 12:30 hod. 

Mimo tohto času sa dovoláte na Registráciu-recepciu.

 
 
 
Objednávanie pacientov v utorok, štvrtok a piatok 
od 14:00 do 15:00 hod. (s ambulantnou sestrou)

V tomto čase vám nevieme poskytnúť informácie k výsledkom vyšetrení, ani iné konzultácie.

 

Príprava na vyšetrenie: Pacienti sa vyšetrujú podľa objednania, pri objednaní sú poučení. Treba si priniesť preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie a odporúčanie na vyšetrenie od všeobecného lekára.

Hlavná problematika:

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho systému a pečene u detí vo veku 0-19 rokov, vrátane endoskopických vyšetrení. Pri poruchách výživy poskytujeme konzultácie a iné možnosti výživy ako je bežné, napr. cestou gastrostómie.

Súčasťou ambulancie sú:

Centrum pre biologickú liečbu nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD- Crohnova choroba a ulcerózna kolitída)

Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd

Spektrum vyšetrení:

Endoskopické vyšetrenia je možné robiť aj v celkovej anestézii ambulantnou cestou bez nutnosti hospitalizácie.

Priama linka: 048 - 472 65 13    
Interná klapka: 3413
Lekár
MUDr. Iveta Valachová
Sestra
Bc. Miroslava Kalinová
http://www.detskanemocnica.sk/gastroenterologicka