Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 1

 

!!! Ambulancia je presťahovaná na 0.NP pri RTG !!!
 
Vzhľadom na charakter práce na hematologickej ambulancii a pre výraznú vyťaženosť personálu sa k nám do 11:00 h. nedovoláte. Váš hovor bude presmerovaný na Podateľňu. V prípade urgentných stavov a prekladov prosím volajte 048-472 65 30 alebo 048-472 65 61 (lôžkové oddelenie KPOH). 

Dôrazne vás žiadame, aby ste telefonáty kvôli objednaniu / preobjednaniu termínu uskutočňovali až po 13:00 h. 

 

0. poschodie - pri RTG
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok
07:30 - 13:00
13:30 - 14:40
MUDr. Eva Bubanská
Streda 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Peter Mesár
Štvrtok neordinuje  
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 14:40 MUDr. Helena Fillová

 

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase od 13:00 do 14:30 hod. 

Prvovyšetrenie: ideálne v čase od 08:00 do 09:00 hod. (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery)

Príprava na vyšetrenie:
Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.
Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.
Priniesť si preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam, doporučenie na vyšetrenie.

Hlavná problematika

Špecializované služby poskytujeme pacientom s hematologickými ochoreniami (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska.
Špecifikom hematologickej ambulancie v DFNsP oproti ostatným detským hematologickým ambulanciám v regióne je, že je súčasťou centralizovanej starostlivosti:
1. Detské onkocentrum pre stredoslovenský región
2. Spolu s Hematologickým oddelením a Hematologickou ambulanciu FNsP F. D. Roosevelta je súčasťou Regionálneho centra hemostázy a trombózy s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj a primárnu starostlivosť pre pacientov s krvácavými stavmi poskytuje pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš.
Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F. D. Roosevelta.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ambulancie a oddelenia DFNsP Banská Bystrica, oddelenia FNsP F. D. Roosevelta, ktoré hospitalizujú detských pacientov (hlavne Novorodenecké a Infekčné oddelenie......) a oddelenia iných nemocníc v regióne.
Konziliárnu činnosť poskytuje aj po telefóne.
 

Spektrum vyšetrení:
diagnostika, liečba a dispenzarizácia všetkých detských hematologických ochorení – zhubných aj nezhubných

Zhubné ochorenia: leukémie, lymfómy, histiocytové syndrómy, myelodysplastický syndróm
Nezhubné ochorenia: anémie, poruchy leukocytov, trombocytov, vrodené a získané poruchy hemostázy a hemokoagulácie, diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, diferenciálna diagnostika ochorení s hematologickou symptomatológiou....

Ambulantné diagnostické výkony:

  • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení
  • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene
  • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii


Ambulantné terapeutické výkony:

  • aplikácia cytostatík: i.v., i.m., s.c., infúzne podanie
  • podávanie koncentrátov koagulačných faktorov
  • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov
  • preplachy centrálnych venóznych katétrov


Príjem pacientov na hospitalizáciu

E-MAIL:
hemato (zavinac) dfnbb.sk
Priama linka: 048 - 472 65 09
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3409
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Lekár
MUDr. Helena Fillová
Lekár
MUDr. Peter Mesár
Sestra
Bc. Iveta Kluková

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS