DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Infúzna technika

21.12.2017

Tesne pred Vianocami sme dostali vzácnu návštevu. Navštívila nás pani Erika Karová a jej obchodný partner Patrik Čanecký so spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. Rozhodli sa obdarovať nemocnicu. Prostredníctvom Nadácie Eriky Karovej a spoločnosti LPP Slovakia, s.r.o. dostala nemocnica infúznu techniku, ktorú urgentne potrebuje.  Vďaka kvalitnej infúznej technike prispôsobenej deťom je možné podávanie intravenóznych liekov a terapeutík.

Aj touto cestou sa chceme zo srdca poďakovať a zaželať obom darcom všetko dobré. Veríme, že to čo dávajú sa im niekoľkonásobne vráti. 

ĎAKUJEME!

 

  

 

http://www.detskanemocnica.sk/infuzna-technika