Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

zamestnanca práčovne

Pracovné miesto je určené len pre občana so zmenenou pracovnou schopnosťou. Práca sa vykonáva v chránenej dielni. Je vhodná aj pre zdravotne postihnutého. Trojzmenný pracovný režim.

Náplň práce:

Manipulácia so špinavou a čistou bielizňou, zabezpečenie jej preberania, čistenia, skladovania a odovzdania. Vykonávanie čistiacich prác, sušenie a žehlenie podľa harmonogramu.

Požiadavky:

 • základné vzdelanie
 • fyzická zdatnosť
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť
 • precíznosť (presnosť)
 • spoľahlivosť

Ponúkame:

 • nástup do práce 1.10.2019,
 • práca na základe pracovnej zmluvy  v zmysle Zákonníka práce,
 • základná mzda je od 260 eur/mesačne (uvedená mzda je v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy pre zamestnanca do 5 rokov praxe a s úväzkom 0,50 t.j. 17,5 hod./týždenne. V závislosti od dĺžky praxe sa základná mzda mení v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy. Zamestnanec má nárok na príplatky podľa Kolektívnej zmluvy.)

Prihlášky spolu s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny alebo na e-mail: personalne@dfnbb.sk.


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

údržbára

Požiadavky:

 • minimálne stredné odborné vzdelanie elektrotechnické alebo so zameraním na inštaláciu vody,
 • práca s ľuďmi,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • práca na PC – najmä MS Office a internet,
 • zodpovednosť za vykonanú prácu,
 • dochvíľnosť,
 • zvládať prácu pod stresom.

Ponúkame:

 • nástup do práce ihneď,
 • práca na základe pracovnej zmluvy  v zmysle Zákonníka práce,
 • základná mzda je od 728 eur/mesačne, mzda sa určuje v zmysle platnej kolektívnej zmluvy v závislosti od dĺžky praxe.

Prihlášky spolu s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na referát personálny alebo na e-mail: personalne@dfnbb.sk.


 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU a na Skríningové centrum SR do zamestnania:

Lekára v odbore pediatria

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • dátum nástupu od 01.10.2019, resp. dohodou,
 • práca cez rezidentský program pre ústavnú starostlivosť,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • aktívny prístup
 • práca vhodná pre absolventa.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku pre absolventa,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sestry do nepretržitej prevádzky

Náplň práce:

Hľadáme super sestru, ktorej nezáleží na veľkosti pacienta. Naša sestra je akčná, vie pofúkať boľačky aj vysvetliť ako funguje detské telo. A toto všetko robí v  rodinnom prostredí detskej nemocnice, ktorá patrí medzi tie s najvyššou úrovňou pediatrickej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Koho hľadáme:

Super sestru, to pre nás znamená:

 • dáva do svojej práce okrem odbornosti aj srdce (VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo; vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie)
 • deti sa tešia na jej spoločnosť a rodičia i kolegovia tiež
 • vie pohladkať, ale aj umravniť, ak niečo nejde tak, ako má
 • a hlavne je veľmi trpezlivá, lebo vie, že deti potrebujú svoj čas

Z našich skúseností je táto pozícia vhodná tak pre skúsené sestry, ako aj pre absolventky. A vôbec nemusíte mať skúsenosť s prácou s deťmi, všetko vám vysvetlíme 

Prečo to robíme my:

 • Pretože deti sú budúcnosť.
 • Pretože deti neklamú a dokážu byť úžasne vďačné.
 • Pretože tu máme podmienky, ako nikde inde.
 • Pretože robíme v mimoriadnom zdravotníckom zariadení.

Čo ponúkame:

 • skvelý pracovný kolektív
 • len 7,5 hod pracovný čas
 • 5 dní dovolenky naviac
 • odborný rast – nahrádzame až 8 pracovných dní na vzdelávanie
 • skvelú adaptáciu v úvode
 • navýšený počet stravných lístkov za prácu v zmenách
 • základná mzda 850,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • a oveľa viac

Pridajte sa k nám, pretože zachraňovať budúcnosť malých ľudí je to naj!

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sanitára do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • ukončené stredoškolské vzdelanie zdravotnícke, odbor sanitár,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi.

Ponúkame:

 • prácu v trojzmennej (nepretržitej) prevádzke,
 • mzda od 630 eur/mesačne v závislosti od dĺžky odbornej praxe podľa platnej Kolektívnej zmluvy,
 • stravné lístky,
 • týždenný pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

Pozícia je vhodná aj pre absolventa.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore detská chirurgia

Lekára v odbore urológia /pediatrická urológia

Lekára v odbore ortopédia

Lekára v odbore oftalmológia

Lekára v odbore klinická biochémia

Lekára v odbore klinická farmakológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu od 01.10.2019, resp. dohodou,
 • práca cez rezidentský program pre ústavnú starostlivosť,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • aktívny prístup
 • práca vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku pre absolventa,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

Prepokladaný termín konania osobných pohovorov je začiatkom mája 2019.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)


 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore zubné lekárstvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu dohodou,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na zubnej ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)

 

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

K žiadosti pridajte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.  Text si stiahnite TU:
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje uchovávané v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub