Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Sestry do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo
 • vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie
 • občianska bezúhonnosť
 • cit pre prácu s deťmi
 • kreativita
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa

 

Lekára na II. Detskú kliniku SZU

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru pediatria vítané,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu od 01.01.2018 resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

 

Referenta pre verejné obstarávanie

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru - ukončené,
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa,
 • znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni,
 • práca na plný úväzok resp. podľa dohody,
 • prax v oblasti verejného obstarávania,
 • občianska bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

Ponúkame:

 • nástup do práce podľa dohody,
 • práca na základe pracovnej zmluvy,
 • pracovný čas kratší ako je v Zákonníku práce.

 

Farmaceutického laboranta

Požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore farmaceutický laborant,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu podľa dohody,
 • pracovný pomer na plný úväzok,
 • pracovná pozícia vhodná pre absolventa,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • kreativita, aktívny prístup.

 

Lekára na očnú ambulanciu

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru oftalmológia,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu podľa dohody,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

 

Lekára v odbore detská chirurgia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru detská chirurgia vítané,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu hneď resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na dobu určitú na plný úväzok,
 • pozícia vhodná pre absolventa,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

 

Lekára v odbore rádiológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru rádiológia,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu hneď resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

 

 

Sestry do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo
 • vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie
 • občianska bezúhonnosť
 • cit pre prácu s deťmi
 • kreativita
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na personálny referát (personalne@dfnbb.sk, 0917 545 405)

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

V žiadosti uveďte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: 
V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2018 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub