Voľné pracovné pozície

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica prijme do zamestnania:

Lekára v odbore detská chirurgia

Lekára v odbore urológia /pediatrická urológia

Lekára v odbore ortopédia

Lekára v odbore oftalmológia

Lekára v odbore klinická biochémia

Lekára v odbore klinická farmakológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu od 01.10.2019, resp. dohodou,
 • práca cez rezidentský program pre ústavnú starostlivosť,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • aktívny prístup
 • práca vhodná aj pre absolventa.

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku pre absolventa,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac.

Prepokladaný termín konania osobných pohovorov je začiatkom mája 2019.

 

Lekára v odbore zubné lekárstvo

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu január 2019,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • práca na zubnej ambulancii
 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda od 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy pri plnom úväzku,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac

 

 

Sestry do nepretržitej prevádzky

Požiadavky:

 • VŠ, VOV, SZŠ – ukončené vzdelanie zdravotnícke, odbor sestra, ošetrovateľstvo
 • vhodná a vítaná špecializácia z oblasti pediatrie
 • občianska bezúhonnosť
 • cit pre prácu s deťmi
 • kreativita
 • pozícia je vhodná aj pre absolventa

Ponúkame:

 • garantovaný pravidelný príjem
 • základná mzda 850,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne
 • mesačné preplácanie nadčasov
 • 5 dní dovolenky naviac
 • navýšený počet stravných lístkov za prácu v zmenách
 • zvýhodnené preplácanie práce v noci, cez víkend a počas sviatkov
 • odmena pre sestry pracujúce v nepretržitej prevádzke pri lôžkach.

 

Lekára v odbore rádiológia

Požiadavky:

 • VŠ II. stupňa – lekárska fakulta,
 • zaradenie do špecializačného odboru rádiológia,
 • špecializácia v odbore vítaná,
 • dátum nástupu hneď resp. podľa dohody,
 • pracovný pomer na kratší úväzok alebo plný úväzok,
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
 • komunikácia,
 • občianska bezúhonnosť,
 • cit pre prácu s deťmi,
 • kreativita, aktívny prístup.

Ponúkame:

 • prácu na RTG/ultrasonografickej ambulancii,
 • garantovaný pravidelný príjem,
 • základná mzda 1.193,- eur/mesačne v zmysle platnej kolektívnej zmluvy,
 • 7,5 hodinový pracovný čas - mesačne o 10 hodín menej ako bežne,
 • mesačné preplácanie nadčasov,
 • 5 dní dovolenky naviac,

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a so súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na Referát personálny (dagmar.tavaciakova@dfnbb.sk, 0917 545 405)

Kariéra

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica patrí medzi tri koncové nemocnice poskytujúce zdravotnú starostlivosť pacientom detského veku. Našim najväčším potenciálom je profesionálna a vysoko kvalitná práca všetkých zamestnancov. Staňte sa aj vy členom tímu, ktorého základnou hodnotou je spokojnosť pacientov.

Ponúkame:
 • priestor pre kariérny rast a zvyšovanie odbornosti
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • profesionálne pracovné podmienky
 • korektný a ľudský prístup
Informácie pre uchádzača:

V prípade, že máte záujem o pracovnú pozíciu v našej nemocnici, zašlite žiadosť so životopisom e-mailom na adresu personalne@dfnbb.sk, resp. poštou na našu adresu. Vaša žiadosť do zamestnania bude zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie a evidovaná po dobu 1 roka.

V žiadosti uveďte aj svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: 
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dávam týmto na základe poskytnutých informácií vedome svoj súhlas Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica so sídlom na Námestí L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácií odovzdaných DFNsP BB, a to najmä: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo telefónu, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za účelom spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie a za účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii. Súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracované v informačnom systéme spoločnosti po dobu 1 roka. Tento súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek písomným oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným na adresu nemocnice.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub