KORONAVÍRUS - PRAKTICKÝ NÁCVIK

04.03.2020

Dňa 21.02.2020 sa v našej nemocnici uskutočnil praktický a teoretický nácvik zameraný na precvičenie postupov pri zistení u osoby s podozrením na ochorenie nového koronavírusu SARS-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19.

Obzvlášť teraz, v chrípkovom období, je nutné uvedomiť si dôležitosť poskytnutia komplexných informácií pacienta personálu nemocnice. Cestovateľská anamnéza je preto pre lekára veľmi dôležitým kritériom na ďalší postup.

Najdôležitejším pravidlom je, aby sa pri prvotnom zistení osoba s podozrením na toto ochorenie okamžite izolovala s ochranným rúškom, zabránilo sa tak kontaktu s inými osobami a tým chránilo verejné zdravie.

Lekár v osobných ochranných pracovných prostriedkoch odoberie anamnézu od pacienta v izolačnej miestnosti, a ak na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom, postupuje v zmysle vydaného usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s týmto ochorením. Kontaktuje regionálneho hygienika RÚVZ a po jeho potvrdení, že sa môže jednať o podozrenie z ochorenia spôsobeného koronavírusom, lekár kontaktuje KOS ZZS za účelom odoslania pacienta na územne príslušné infektologické pracovisko.

V rámci tohto nácviku si zdravotnícky personál mohol znovu precvičiť správne dodržiavanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov, aby sa zamedzilo ich nakazeniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Počas nácviku bolo precvičené našim zamestnancom aj vykonanie dezinfekcie povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Po ukončení praktickej časti nácviku bola následne vykonaná teoretická prezentácia lekárom z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, MUDr. Lokšom, ktorý nám hodnotil aj priebeh praktickej časti. Zúčastnení na nácviku, na ktorý boli pozvaní aj zdravotnícki zamestnanci Ambulantnej pohotovostnej služby v DFNsP BB, mali možnosť počas diskusie k vyjadreniu svojich poznatkov a otázok k riešeniu tejto problematiky.

Už teraz vieme, že podobné cvičenia by sa mali konať opakovane, aby si personál „osvojoval“ opatrenia a vedel reagovať na vznikajúce situácie.

Pre nás je podstatné, že vieme, ako je potrebné takúto neštandardnú situáciu riešiť, že máme potrebné vybavenie a vyškolený personál.

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub