DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Lekári idú príkladom - očkujú sa proti chrípke

19.11.2017

http://www.detskanemocnica.sk/lekari-idu-prikladom-ockuju-sa-proti-chripke