MR vyšetrenie bez potreby celkovej anestézie

S účinnosťou od 01.03.2019 sa na vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR vyšetrenie) objednávajú ambulantní pacienti bez potreby celkovej anestézie samostatne, resp. prostredníctvom svojho odosielajúceho lekára, a to priamo na MR pracovisku vo FNsP F.D.Roosevelta. Na vyšetrenie je potrebné priniesť žiadanku odosielajúceho lekára.

Objednávanie je možné každý pracovný deň v čase od 08:00 do 14:00 h. na čísle 048 - 441 34 62.


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub