Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2

 
!!! Ambulancia je presťahovaná na 0.NP pri RTG !!!
 
Vzhľadom na charakter práce na onkologickej ambulancii a pre výraznú vyťaženosť personálu sa k nám do 12:30 h. nedovoláte. Váš hovor bude presmerovaný na Podateľňu. V prípade urgentných stavov a prekladov prosím volajte 048-472 65 30 alebo 048-472 65 61 (lôžkové oddelenie KPOH). 

Dôrazne vás žiadame, aby ste telefonáty kvôli objednaniu / preobjednaniu termínu uskutočňovali až po 13:30 h. 

0. poschodie - pri RTG
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok 07:30-13:00 13:30-14:40 MUDr. Terézia Stančoková
Utorok 07:30-13:00 13:30-14:40 MUDr. Terézia Stančoková
Streda neordinuje  
Štvrtok 07:30-13:00 13:30-14:40 MUDr. Terézia Stančoková
Piatok neordinuje  


Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase 13:30 - 14:45 hod.

Plánované odbery od 07:30 do 09:00 hod.
Prvovyšetrenie ideálne v čase od 08:00 do 9:00 hod. (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery)

Príprava na vyšetrenie:
Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.
Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.
Priniesť si preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam, doporučenie na vyšetrenie.

Hlavná problematika

Špecializované služby poskytujeme pacientom so solídnymi nádormi (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska. Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOaH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F.D.Roosevelta.

Spektrum vyšetrení

Diagnostika, liečba a dispenzarizácia detských solídnych nádorov – zhubných aj nezhubných
Zhubné nádory: Nádory CNS, neuroblastómy, nádory obličiek, kostí, mäkkých tkanív, oka, germinálne nádory.......... a iné
Nezhubné nádory a prekancerózy: hemangiómy, lymfangiómy, zrelé teratómy, neurofibromatózy a iné fakomatózy ...........

Ambulantné diagnostické výkony:

  • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení,
  • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene,
  • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii.

Ambulantné terapeutické výkony:

  • aplikácia cytostatík: i.v., i.m., s.c., infúzne podanie,
  • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov,
  • preplachy centrálnych venóznych katétrov.

Príjem pacientov na lôžkové oddelenie.

 

 
E-MAIL: onko@dfnbb.sk
Priama linka: 048 - 472 65 42
Kontaktovanie ambulancie zvonku

Interná klapka: 3242
Nefunguje s predvoľbou 472, iba ako vnútorná klapka v rámci nemocnice!!!
Lekár
MUDr. Terézia Stančoková
Sestra
Bc. Hana Hriň-Fehérová

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub