DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

  http://www.detskanemocnica.sk/podlimitne-a-nadlimitne-zakazky-2013