DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Podlimitné a nadlimitné zákazky 2014

Predmet zákazky  Zverejňované informácie
2/2014
Dialyzačné roztoky a špeciálny
zdravotnícky materiál k peritoneálnej
dialýze pacientov detského veku
 Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné"
1/2014
Predmety osobnej starostlivosti
 Informácia o otváraní ponúk časť "Ostatné"
 Informácia o otváraní ponúk časť "Kritériá"
http://www.detskanemocnica.sk/podlimitne-a-nadlimitne-zakazky-2014