Prepustenie z nemocnice

  1. Lekár o prepustení, eventuálne o preklade na iné špecializované pracovisko, informuje pacienta a jeho rodinných príslušníkov.
  2. Sprevádzajúcej osobe odovzdáva prepúšťaciu správu ošetrujúci, príp. službukonajúci lekár, s informáciami o ďalšom postupe (doporučenie kontroly, ordinované lieky a zdravotnícke pomôcky, ošetrovateľská starostlivosť).
  3. Po prepustení sa sprevádzajúca osoba musí s prepúšťacou správou dieťaťa do 3 dní hlásiť u jeho obvodného lekára.
  4. V deň prepustenia uhradí sprevádzajúca osoba služby spojené s hospitalizáciou (ubytovanie, strava) v pokladni na 4. poschodí (č. dverí 4B.30).
  5. Podľa stavu pacienta a diagnózy môže lekár, na základe indikačných kritérií daných zákonom, rozhodnúť o potrebe prevozu sanitným motorovým vozidlom.
  6. Pri prepustení má sprevádzajúca osoba možnosť vyjadriť svoj názor k poskytovanej starostlivosti formou dotazníka, ktorý je anonymný. Vyplnené dotazníky je potrebné vložiť do schránky umiestnenej pri klinikách.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub