Ambulancia detskej psychiatrie

 

0. poschodie, číslo dverí 024
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok neordinuje  
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00
MUDr. Zuzana Kašparová
MUDr. Marcela Šoltýsová

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase 13:30 - 14:30 h.

Príprava na vyšetrenie:
Prosíme priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu od obvodného lekára a výsledky prípadných predchádzajúcich psychiatrických a psychologických vyšetrení.

Hlavná problematika:
Vývinové duševné poruchy - mentálne retardácie s poruchami v správaní (agresívne, impulzívne prejavy, záchvaty zlosti), poruchy autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm). Neurotické poruchy – úzkostné stavy, fóbie, pomočovanie, zajakávanie, tiky, poruchy spánku – nočné desy a nočné mory, špecifické poruchy učenia. Poruchy nálady (depresia, mánia, bipolárna afektívna porucha), somatoformné poruchy (duševné poruchy s telesnými príznakmi). Hyperkinetické u detí predškolského a školského veku, zneužívanie psychoaktívnych látok – alkohol, marihuana, prchavé látky, patologické hráčstvo (nadmerné hranie hazardných hier so zanedbávaním povinností), podozrenie na psychotické poruchy – neadekvátnosti v myslení (bludy), halucinácie (vidiny, hlasy…), náhle alebo postupné zmeny v správaní a charaktere osobnosti. Poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia a bulímia), poruchy správania u detí a dospievajúcich.

Spektrum vyšetrení:
Diagnostika duševných porúch, špeciálna diagnostika porúch autistického spektra (ADOS-2 vyšetrenie), možné odbery moču na toxikologické vyšetrenie, farmakoterapia, podporné vedenie detí a rodičov.

 
Priama linka: 048 -472 65 11     
Interná klapka: 3363
Lekár
MUDr. Zuzana Kašparová
Lekár
MUDr. Marcela Šoltýsová
Sestra
Katarína Ružinská

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub