Ambulancia detskej psychiatrie

 

0. poschodie, číslo dverí 075 - vedľajší vchod
Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok neordinuje  
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok 08:30 - 12:00 12:30 - 14:00
MUDr. Zuzana Kašparová
MUDr. Marcela Šoltýsová

Objednávanie pacientov osobne alebo telefonicky v čase ordinačných hodín.

Príprava na vyšetrenie:
Zdravotnú dokumentáciu alebo výsledky prípadných predchádzajúcich psychiatrických eventuálne psychologických vyšetrení.

Hlavná problematika:
Duševné poruchy - mentálna retardácie s poruchami v správaní (agresívne, impulzívne prejavy, záchvaty zúrivosti, poruchy spánku…), poruchy správania u detí a dospievajúcich, autistické prejavy – uzatvorenosť, neschopnosť zapojiť sa do hier, aktivít medzi rovesníkov, stereotypné aktivity, pohyby. Neurotické poruchy – úzkostné stavy, depresie, pomočovanie, zajakávanie, tiky, poruchy spánku – nočné desy, námesačnosť, špecifické poruchy učenia. Hyperkinetické poruchy a poruchy aktivity a pozornosti u detí predškolského a školského veku, nezrelosť. Zneužívanie psychoaktívnych látok – alkohol, marihuana, prchavé látky, ostatné - aj podozrenie, patologické hráčstvo (nadmerné hranie hazardných hier so zanedbávaním povinností), podozrenie na psychotické poruchy – neadekvátnosti v myslení (bludy), halucinácie (vidiny, hlasy…), náhle alebo postupné zmeny v správaní a charaktere osobnosti, strata predchádzajúcich záujmov, zanedbávanie povinností, zhoršenie v prospechu, poruchy spánku, náhle, neočakávané impulzívne prejavy. Poruchy príjmu potravy. (mentálny anorexia a bulímia)

Spektrum vyšetrení:
Diagnostika, možné odbery moču na toxikologické vyšetrenie, medikamentózna psychoterapia a podporné psychoterapeutické vedenie detí event. rodičov, spolupráca s logopédom, psychológom, pedagogicko - psychologickou poradňou, v prípade potreby a indikácie aj s lôžkovým psychiatrickým zariadením.

 
Priama linka: 048 -472 65 11     
Interná klapka: 2299
Lekár
MUDr. Zuzana Kašparová
Lekár
MUDr. Marcela Šoltýsová
Sestra
Katarína Ružinská

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub