Režim dňa

Vstávanie 06:00 - 07:00
podávanie liekov, meranie vitálnych funkcií, odbery biologického materiálu
Raňajky 07:00 - 08:00
Vizita 08:00 - 10:00
vizita ošetrujúceho lekára
Desiata 10:00 - 10:30
Vizita 10:00 - 11:00
veľká vizita - pondelok, streda, piatok
Obed 12:00 - 12:30
Olovrant 15:00 - 15:30
Večera 17:00 - 18:00
Nočný kľud 20:00 - 06:00
21:30 - 06:00 veľké deti

 

V čase medzi 08:00 a 15:00 hod. prebiehajú na oddeleniach ordinované konziliárne vyšetrenia detí. Deti počas dňa navštevujú školu a klub detí a sú zamestnávané rôznymi aktivitami organizovanými Základnou školou pri DFNsP BB.

Strava

Strava sa podáva 5 x denne. Doba podávania stravy kojencom a batoľatám je riešená individuálne podľa veku a potrieb dieťaťa. V prípade umelej výživy kojencov a menších batoliat si vyhradzujeme právo výberu a prípravy stravy. Je v záujme vás rodičov, aby ste porušovaním diétnych predpisov a podávaním nevhodných jedál nenarušili priebeh liečby. Pokiaľ si nebudete istí, poraďte sa so službukonajúcou sestrou alebo lekárom o vhodných potravinách.

Deti sa stravujú v čase a priestore na to určenom.


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub