RNDr. Mária Knapková, PhD.

ADE   Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE   Novorodenecký skríning cystickej fibrózy na Slovensku / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.64, epc c.11 (2009), s. 585-586.
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

ADF    Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF    Otravy muchotrávkou zelenou - amatoxínové intoxikácie. Patogenéza, diagnostika a liečba / Svetozár Dluholucký, M. Knapková, M. Cibirová.
In: Interná medicína. - ISSN 1335-8359. - Roč.12, epc c.3 (2012), s. 113-119.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - CIBIROVÁ, M. (33.33%)]

ADF    Novorodenecký skríning na cystickú fibrózu v SR / I. Mikulášová, M. Knapková.
In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč.59, epc c.1 (2010), s. 15-16.
[MIKULÁŠOVÁ, I. (50.00%) - KNAPKOVÁ, M. (50.00%)]

AED   Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

AED   Novorodenecký skríning cystickej fibrózy na Slovensku / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: 8. Celoslovenská konferencia o cystickej fibróze s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 23. - 24. 4. 2010 [Zborník]. - 2010.
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AEG   Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG   Ethnic differencies in immunoreactive trypsinogen levels [The 8th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting, Budapest, Maďarsko, 4.-6.11.2012] / Svetozár Dluholucký, M. Knapková, M. Svitok.
In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002 (2012), s. 38.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - SVITOK, M. (33.33%)]

AEG   Safe Cut-Off level in newborn screening for congenital hypothyroidism in Slovakia / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: JIMD (J Inherited Metab Dis) [(IF 3.577)]. - ISSN 0141-8955. - Roč.34, Suppl. 2 (2011), s. S26.
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AFD    Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD    Novorodenecký skríning - výsledky v roku 2011 / A. Revťáková, K. Krnáčová, Svetozár Dluholucký, M. Knapková, M. Záhorcová.
In: 4. ročník slovensko-českej konferencie Laboratórna diagnostika v medicíne 2012 "Realita dnešných dní v laboratórnej diagbnostike v kontexte odborných a ekonomických  aspektov", Levoča, 21. - 22. 6. 2012 [Program konferencie, abstrakty a informácie]. - 2012. - 3 S.
Plný text: www.labdia-spis.sk
[REVŤÁKOVÁ, A. (20.00%) - KRNÁČOVÁ, K. (20.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (20.00%) - KNAPKOVÁ, M. (20.00%) - ZÁHORCOVÁ, M. (20.00%)]

AFE    Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií

AFE    Newborn Screeening in Slovakia - New Approach / Svetozár Dluholucký, M. Knapková.
In: 2013 Joint Meeting of the Newborn Screening and Genetic testing Symposium and the International Society for Neonatal Screening "50 Years Newborn Screening!", Atlanta, USA, 5. - 10. 5. 2013 [Final program]. - 2013. - S. 61.
Plný text: www.aphl.org/2013NBSGTS
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (80.00%) - KNAPKOVÁ, M. (20.00%)]

AFG   Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG   Newborn screening in Slovakia - what news [The 8th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting, Budapest, Maďarsko, 4.-6.11.2012] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký, M. Záhorcová.
In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002 (2012), s. 16-17.
[KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - ZÁHORCOVÁ, M. (33.33%)]

AFG   Analýza sekulárneho rastu incidencie kongenitálnej hypotyreózy na Slovensku [9. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 22. - 24. 9. 2011] / Svetozár Dluholucký, M. Knapková.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 110 (2011), s. 42-43.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KNAPKOVÁ, M. (50.00%)]

AFG   Neonatal screening in Slovakia - actual report [The 7th ISNS European Neonatal Screening Regional Meeting Neonatal Screening in Europe, Geneva, Švajčiarsko, 28. - 30. 8. 2011] / Svetozár Dluholucký, M. Knapková.
In: JIMD (J Inherited Metab Dis). - ISSN 0141-8955. - Roč.34, Suppl. 2 (2011), s. S43 (P-40).
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KNAPKOVÁ, M. (50.00%)]

AFG   Novorodenecký skríning cystickej fibrózy na Slovensku [9. slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica,  22. - 24. 9. 2011 ] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 41-42.
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AFG   Novorodenecký skríning na Slovensku [9. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bytsrica, 22. - 24. 9. 2011] / Svetozár Dluholucký, M. Knapková.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 37.
[DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%) - KNAPKOVÁ, M. (50.00%)]

AFG   Organizačný model novorodeneckého skríningu na Slovensku [9. Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 22. - 24. 9. 2011] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.66, Suppl. 1 (2011), s. 41.
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AFG   Organization of neonatal screening in Slovakia [International Congress on Prevention of Congenital Diseases Screening Newborn: Current State and Future Challenges, Vienna, Rakúsko, 13. - 14. 5. 2011] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: JIMD (J Inherited Metab Dis) [(IF 3.577)]. - ISSN 0141-8955. - Roč.34, Suppl. 1 (2011), s. S11.
Plný text: www.jimd.org
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AFG   Safe Cut Off level in newborn screening for congenital hypothyreosis in Slovakia [The 7th ISNS Europena Neonatal Screening Regional Meeting Neonatal Screening in Europe, Geneva, Švajčiarsko, 28. - 30. 8. 2011] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký.
In: JIMD (J Inherited Metab Dis) [(IF 3.577)]. - ISSN 0141-8955. - Roč.34, Suppl. 2 (2011), s. S26.
Plný text: www.jimd.org
[KNAPKOVÁ, M. (50.00%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (50.00%)]

AFG   National newborn screening in Slovakia  [6th European regional meeting in neonatal screening, Praha, Česká republika, 2009] / M. Knapková.
In: Čes Slov  Pediat. - ISSN 0069-2328. - Roč.64, epc c.4 (2009), s. 203.
[KNAPKOVÁ, M. (100.00%)]

AFH    Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH    Kazuistika deficiencie MCAD - aký diagnostický algoritmus je vhodný pre potvrdenie metabolickej poruchy suponovanej pri celoplošnom novorodeneckom skríningu  [2. Slovenská konferencia zriedkavých chorôb, Bratislava] / P. Jungová, M. Knapková, B. Šoltýsová, J. Lysiová, M. Repiský , Svetozár Dluholucký, V. Kramárová, J. Chandoga.
In: Pediatria pre prax. - ISSN 1337-4443. - Roč.14, S1 (2013), s. 21-22.
[JUNGOVÁ, P. (12.50%) - KNAPKOVÁ, M. (12.50%) - ŠOLTÝSOVÁ, B. (12.50%) - LYSIOVÁ, J. (12.50%) - REPISKÝ , M. (12.50%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (12.50%) - KRAMÁROVÁ, V. (12.50%) - CHANDOGA, J. (12.50%)]

AFH    Pokrok v biochemickej diagnostike dedičných matabolických porúch na Slovensku  [Memoriál profesora Birčáka. Konferencia venovaná 60. výročiu vzniku 1. detskej kliniky LF UK a DFNsP, 2012] / D. Behúlová, I. Ostrovský, M. Matulová, V. Mucha, A. Šalingová, J. Škodová, J. Perečková, M. Ostrožíková, D. Holešová, C. Šebová, D. Syrová, K. Fabriciová, V. Bzdúch, A. Hlavatá, J. Šaligová, M. Knapková.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.7, epc c.5 (2012), s. 246.
[BEHÚLOVÁ, D. (6.25%) - OSTROVSKÝ, I. (6.25%) - MATULOVÁ, M. (6.25%) - MUCHA, V. (6.25%) - ŠALINGOVÁ, A. (6.25%) - ŠKODOVÁ, J. (6.25%) - PEREČKOVÁ, J. (6.25%) - OSTROŽÍKOVÁ, M. (6.25%) - HOLEŠOVÁ, D. (6.25%) - ŠEBOVÁ, C. (6.25%) - SYROVÁ, D. (6.25%) - FABRICIOVÁ, K. (6.25%) - BZDÚCH, V. (6.25%) - HLAVATÁ, A. (6.25%) - ŠALIGOVÁ, J. (6.25%) - KNAPKOVÁ, M. (6.25%)]

AFH    Etnické aspekty v novorodeneckom skríningu cystickej fibrózy na Slovensku  [Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie. 7. Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou, Prešov,  2011] / M. Knapková, Svetozár Dluholucký, K. Krnáčová.
In: Zdravotníctví a sociální práce. - ISSN 1336-9326. - Roč.6, epc c.3-4 (2011), s. 109-110.
[KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KRNÁČOVÁ, K. (33.33%)]

AFH    Etnické aspekty v novorodeneckom skríningu cystickej fibrózy na Slovensku / M. Knapková, Svetozár Dluholucký, K. Krnáčová.
In: VII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Spolupráca pomáhajúcich profesií - determinant kvality života populácie, Prešov, 28. - 29. 10. 2011. - 2011.
[KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - DLUHOLUCKÝ, Svetozár (33.33%) - KRNÁČOVÁ, K. (33.33%)]

AFH    Kongenitálna hypotyreóza - súčasný stav a ďalší osud detí s pozitívnym skríningom [Novinky v pediatrii. XXI. Getlíkov deň, Bratislava, 17.3.2011] / Adriana Nogeová, Jaroslava Strnová, M. Knapková.
In: Pediatria. - ISSN 1336-863X. - Roč.6, N (2011), s. 30-31.
[NOGEOVÁ, Adriana (33.33%) - STRNOVÁ, Jaroslava (33.33%) - KNAPKOVÁ, M. (33.33%)]

AFH    Možnosti včasnej laboratórnej diagnostiky dedičných metabolických porúch s poruchami GIT  [9. Kongres Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, Košice, 2010] / O. Urge, M. Knapková, J. Strnová.
In: Labor Diagn. - ISSN 1335-2644. - Roč.15, epc c.1-2 (2010), s. 11-12.
[URGE, O. (33.33%) - KNAPKOVÁ, M. (33.33%) - STRNOVÁ, J. (33.33%)]

GAI    Výskumné štúdie a priebežné správy

GAI    Prehľad činnosti Národného skríningového centra SR v Banskej Bystrici za rok 2011  : Súhrnná správa  / M. Knapková. - Banská Bystrica : DFNsP, 2011. - (b.s.).
[KNAPKOVÁ, M. (100.00%)]

[4] ALMÁŠI, M. Skríning cystickej fibrózy a jeho benefit pre pacienta. In Detský lekár, ISSN 1335-0838. 2012, 19, 2, s. 51-54.

GAI     EU Tender Evaluation of Population Newborn Screening Practices for Rare 

           Disorders in Member States of the European Union.: Contract number 2009 62 06 of

           the Executive Agency for Health and Consumers. 2009 -2011

           


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub