Stále školiace pracoviská v DFNsP BB

 
DFNsP BB má vo svojej pôsobnosti špecializované výučbové zariadenia, ktoré slúžia na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú – 4 univerzitné kliniky a 2 školiace pracoviská:
 
Odborná prax môže byť zabezpečená aj na inom vybratom pracovisku podľa potrieb žiadateľa.
 
 
 

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub