Sťažnosti

 

Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov sa riadi: 
a) Zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení;
b) Smernicou č. 73004/2006/OKS, uverejnenou vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR v čiastke 56-60/2006 pod č. 120
c) Smernicou SM 018 Sťažnosti a iné podania

Kontaktná osoba pre príjem a vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov:
JUDr. Zuzana Rosinská
 048 – 472 65 11 (kl. 3410)
 048 – 472 65 49
 

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2019 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub