DETSKÝ URGENTNÝ PRÍJEM

 
URGENTNÝ PRÍJEM PRE PACIENTOV S AKÚTNYMI A NEODKLADNÝMI ZDRAVOTNÝMI ŤAŽKOSŤAMI
Komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom - všetko vyriešite na jednom mieste
 
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom vo veku 0 - 18 rokov a 364 dní:
  • so špičkovým tímom lekárov, sestier, zdravotníckych záchranárov a ostatných zdravotníckych zamestnancov
  • s multiodborovým tímom špecialistov
  • s veľký dôrazom na prístup k pacientom
  • nepretržite 24/7
  • na novovybudovanom pracovisku
  • s najmodernejšou zdravotníckou technikou a vybavením
  • triedením pacientov podľa závažnosti stavu

Menej závažné problémy v čase mimo bežných ordinačných hodín rieši až do 22:00 h. ambulancia DETSKEJ POHOTOVOSTI. Poraďte sa prosím s personálom RECEPCIE, či nie je vhodnejšie riešiť zdravotný stav Vášho dieťaťa práve tam alebo v bežných ambulantných hodinách počas pracovných dní na ambulancii Vášho detského lekára.

 


1. PRÍJEM PACIENTA

Po príchode sa prosím zaregistrujte na RECEPCII. Náš zamestnanec tu zaznamená identifikačné údaje o dieťati do nemocničného informačného systému.

2. ZHODNOTENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU PACIENTA

Ide o prvotné zhodnotenie zdravotného stavu dieťaťa, tzv. TRIÁŽ. Zdravotník zhodnotí celkový zdravotný stav dieťaťa a podľa presne stanovených kritérií ho zatriedi do príslušnej kategórie s farebným odlíšením, ktoré zodpovedá naliehavosti jeho stavu. Farebnú škálu triáže nájdete nižšie, ako aj na informačnej tabuli pri recepcii.

3. ČAKANIE NA OŠETRENIE

Naliehavosť jednotlivých farebných skupín znamená tiež rôzne časové obdobie, za ktoré bude dieťa definitívne ošetrené. Červená a oranžová farba sú najvyššou prioritou - ohrozenie života. Ostatné farebné skupiny znamenajú, že život Vášho dieťaťa nie je v ohrození. Na ošetrenie Vás zavoláme hneď ako to bude možné. 

Celková dĺžka čakania na ošetrenie však nezávisí len od naliehavosti zdravotného stavu Vášho dieťaťa, ale aj od aktuálnej obsadenosti a vyťaženosti urgentného príjmu. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Počas celej doby čakania na ošetrenie bude Vaše dieťa kontrolované a monitorované pracovníkom triedenia pacientov aby bolo možné včas zachytiť akúkoľvek zmenu jeho zdravotného stavu alebo ťažkostí.

 


TRIEDENIE PACIENTOV - TRIÁŽ

Ide o proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia na urgentnom príjme. Takouto kategorizáciou pacientov by sa mali výrazne zvýšiť šance pacientov so závažnými úrazmi na prežitie a na celkové uzdravenie.

Prosíme Vás o trpezlivosť. Dĺžku ošetrenia Vašich detí ovplyvňuje potreba ošetrenia pacientov s naliehavejšími stavmi, možno až ohrozením života.

Čas prijatia pacienta v tabuľke Triáž je len orientačný


ŠKÁLA BOLESTI

Pomôcka na určenie miery bolesti


CENNÍK

Cenník poskytnutej zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme


LEKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA
 
Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby nájdete TU
 

POĎAKOVANIE ZA DAR
 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať poľnohospodárskemu družstvu Horná Nitra Nedožery - Brezany za dar, ktorý venovali nášmu urgentnému príjmu. Ide o 4ks televízorov s konzolami a klimatizáciu na jednotku úrazovej starostlivosti. Dar vo výške takmer tisíc eur je už umiestnený v priestoroch urgentu a aj vďaka nemu je toto pracovisko vybavené tak zdravotníckou technikou, ako aj inou technikou, ktorá spríjemní pacientom čas strávený pri vyšetreniach či expektáciách.
Zo srdca ĎAKUJEME!
 
 
 
 
 
 
      
 
   
 
 
 
 
0. nadzemné podlažie - prízemie nemocnice
KONTAKTY:

Recepcia                  048 - 472 65 98
Interná klapka:                         3098
 
Triedenie pacientov    0940 947 319
Interná klapka:                          3096
 
Primár 
MUDr. Milan Galko
 
048 - 472 65 98
interná klapka: 3097
milan.galko
Vedúca sestra
Mgr. Kristína Diabelková
 
048 - 472 65 98
interná klapka: 3097

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub