Vedenie nemocnice

S účinnosťou od 01.10.2020 bol Rozhodnutím MZ SR č. S15261-2020-OZZaAP-1 zo dňa 29.9.2020 o zmene zriaďovacej listiny DFNsP BB zrušený kolektívny štatutárny orgán - Rada riaditeľov. 

 

Vedenie Detskej nemocnice
Ing. Juraj Gallo
riaditeľ - štatutárny orgán
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
juraj.gallo@dfnbb.sk
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
námestník pre LPS
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
miloslav.hanula@dfnbb.sk
 
Ing. Viera Mikušincová
ekonomický námestník
 
Sekretariát:
048 - 472 65 01
 
viera.mikusincova@dfnbb.sk
 
Mgr. Ľuba Pohorelá
námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
 
048 -472 65 89
 
luba.pohorela@dfnbb.sk
 
 
 

 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub