DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Vstupný režim do budovy

 

Pre verejnosť je budova nemocnice otvorená nasledovne
Vstup na -1. poschodí a 0. poschodí pracovné dni 06:30 - 20:00 hod.
  víkendy a sviatky 07:00 - 20:00 hod.
 
Mimo uvedených hodín je vstup do budovy umožnený prostredníctvom elektronického vrátnika.
V prípade mimoriadnych okolností (zvýšený výskyt akútnych ochorení, ...), kedy je vstup do budovy pre verejnosť obmedzený, sú oba vstupy otvorené v čase 06:30 - 16:30 hod.
http://www.detskanemocnica.sk/vstupny-rezim-do-budovy