Vzdelávanie

Odbornú prax v DFNsP BB majú možnosť vykonávať študenti, lekári a sestry za účelom zvyšovania svojej odbornej kvalifikácie v špecializačnom odbore.
 

Lekári / sestry FNsP F. D. Roosevelta požiadajú o schválenie odbornej praxe prostredníctvom formulára Žiadosť o výkon odbornej praxe, ktorý je prílohou Zmluvy o odbornej pomoci medzi DFNsP BB a FNsP FDR.
Zdravotnícki zamestnanci iných pracovísk (lekári, sestry, záchranári, študenti medicíny) predložia Žiadosť o odbornú prax.
V oboch prípadoch ju doručia na Referát vzdelávania (4. poschodie, č. dv. 4B.28) osobne alebo zašlú poštou. Na Vašu žiadosť Vám odpovieme do 5 pracovných dní.

V dohodnutý deň nástupu na odbornú prax do DFNsP BB sa o 8:30 hod. dostavte na Referát vzdelávania z dôvodu administratívneho spracovania nástupu na prax.

Nástup na školiace pracovisko je podmienený uzavretím Zmluvy o vykonávaní odbornej praxe medzi DFNsP BB, Vašim zamestnávateľom alebo iným vysielajúcim zariadením, a Vami a zároveň úhradou stanoveného poplatku.

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Račková 
Bc. Nicole Hazáková
Referát vzdelávania 
tel.: 048-472 65 67
       0940 984 173
e-mail: daniela.rackova (zavinac) dfnbb.sk

Tešíme sa na spoluprácu s vami a dúfame, že splníme Vaše očakávania.

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub