Zachránili sme 9-ročného chlapca

28.02.2019

Na naše pracovisko II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny (II. KPAIM) preložili z bratislavskej nemocnice 9 ročného chlapca chorého na chrípku so závažným respiračným zlyhaním vyvolaným vírusom chrípky v priamom ohrození života. V Bratislave vyčerpali všetky dostupné konzervatívne liečebné postupy, stav pacienta sa však nezlepšil. Nebolo možné zabezpečiť dostatočné dodanie kyslíka do organizmu v dôsledku čoho reálne hrozilo, že pacient neprežije.

Na II. KPAIM bol u neho aplikovaný terapeutický postup mimotelovej oxigenácie. Princíp tohto postupu spočíva v mimotelovom okysličovaní krvi, a odstraňovaní oxidu uhličitého z krvi, pomocou špeciálneho prístroja (ECMO), ktorý krv okysličí v mimotelovom obehu. Uplatňuje sa najmä v prípadoch závažného zlyhania pľúc, kedy nie sú schopné dýchať.

II. KPAIM disponuje možnosťou napojiť v závažných prípadoch pacienta na mimotelovú oxigenáciu a takto zabezpečiť dostatočnú dodávku kyslíka do organizmu. Uvedenú liečbu sú schopní poskytnúť všetkým pacientom, vrátane novorodencov. V minulosti bolo nutné pacientov so závažným zlyhaním dýchania prekladať na zahraničné pracoviská, nakoľko na Slovensku nebolo možné poskytnúť túto život zachraňujúcu liečbu deťom všetkých vekových skupín. Sme nesmierne hrdí, že naše pracovisko disponuje vysoko erudovaným tímom odborníkov a aj touto liečebnou metódou sa zaraďuje medzi pracoviská európskeho a svetového štandardu.

Pacient bol pred 2 dňami v stabilizovanom stave preložený späť do bratislavskej nemocnice. Touto cestou by sme chceli vysoko vyzdvihnúť spoluprácu oboch zdravotníckych zariadení, výsledkom ktorej je záchrana života detského pacienta. 

 

 


Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub