Strom vianočných prianí 

21.12.2018

S touto myšlienkou prišla vedúca divízie obchodu a marketingu žiarskej spoločnosti K-SYSTEM, spol. s r. o. už vlani. V adventnom období organizujú v K-SYSTEM Vianočný jarmok, na ktorom si zamestnanci sami predávajú vlastnoručne vyrobené výrobky, sladké dobroty a iné drobnosti za symbolickú cenu. K takto vyzbieraným peniazom pridá vedenie spoločnosti rovnakú časť. Všetci účastníci dostávajú zadarmo kapustnicu a vianočný punč.

 

... viac
 

Nácvik postupov pri podozrení na vysoko nebezpečnú nákazu 

20.12.2018

Dňa 13.12.2018 sa v našej nemocnici uskutočnil praktický nácvik postupov pri vyšetrení osoby s podozrením na vysoko nebezpečnú nákazu (VNN). Pod týmto pojmom rozumieme ochorenia ako Ebola, Mers, Zika, či iné vysoko infekčné ochorenia. Ich klinické príznaky môžu byť identické s prejavmi chrípky (horúčka, bolesť hlavy, ...). Inkubačná doba je približne 2 - 21 dní.

 

... viac
 

EKG navigácia 

11.12.2018

EKG navigácia sa používa pri zavádzaní dlhodobých a strednodobých venóznych katétrov. Pomáha dosiahnuť presné zavedenie centrálneho venózneho katétra na určené miesto a tým minimalizovať percento výskytu komplikácií takmer na nulu. Obrovskou výhodou tejto metódy je aj zníženie radiačného zaťaženia detského pacienta pri zavádzaní centrálneho venózneho katétra, keďže jeho umiestnenie nemusí byť následne overené pomocou RTG. 

Využívaním EKG navigácie v kombinácii s využitím USG pri zavádzaní centrálnych venóznych katétrov, používame všetky súčasné moderné technológie a spĺňame najprísnejšie európske normy, čím sa dostávame na úroveň najvyspelejších svetových pracovísk zaoberajúcich sa zavádzaním strednodobých a dlhodobých centrálnych venóznych vstupov u detí.

... viac
 

Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatrii 

15.11.2018

Dňa 26.10.2018 sa v Hoteli Dixon konala Celoslovenská konferencia sekcie sestier pracujúcich v pediatriiCelodenná konferencia bola venovaná aktuálnym pediatrickým témam, problematike legislatívnych zmien a ich uplatnenia v ošetrovateľskej praxi.

... viac
 

Mikroskop pre hematologickú ambulanciu 

09.11.2018

Zástupcovia nadácie KVAPKA NÁDEJE - pani Jarmila Lajčáková-Hargašová a pán Bernát - odovzdali diagnostický mikroskop pre hematologickú ambulanciu v našej nemocnici. Vďaka mikroskopu bude práca lekárov jednoduchšia a významne sa skráti doba čakania na výsledky, ktoré predtým prichádzali z externého laboratória.

... viac
 

Menovanie prednostov kliník 

05.11.2018

V súvislosti so zmenou zriaďovacej listiny našej nemocnice, ktorú urobilo Ministerstvo Zdravotníctva SR, sme uskutočnili výberové konania na prednostov jednotlivých kliník. Výberové konania úspešne prebehli, 7-členná komisia pozostávajúca zo zástupcov našej nemocnice, odborovej organizácie, SZU a Ministerstva Zdravotníctva vybrala úspešných uchádzačov.

 
 
... viac
 

11th ISNS European Regional Meeting o novorodenenckom skríningu 

24.10.2018

Od nedele 14. októbra 2018 bolo Slovensko hosťujúcou krajinou medzinárodná konferencie o novorodeneckom skríningu. Štvordňové vedecké podujatie sa konalo pod záštitou ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. Jeho hlavným organizátorom bola ISNS – International Society for Neonatal Screening a Skríningové centrum novorodencov SR pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica. Konferencia sa vo svojej 11 ročnej tradícii konala na Slovensku vôbec prvý krát. Jej nosnou témou bola spoľahlivosť a presnosť výsledkov skríningu. Zúčastnilo sa jej takmer 300 odborníkov z 57 krajín sveta.

... viac
 

35 rokov detskej onkológie na Slovensku 

26.09.2018

"35 rokov nie je z pohľadu dejín nijak významné časové obdobie. Z pohľadu obyčajného človeka je to asi polovica života, čo už istú významnosť predstavuje. No a z pohľadu vzniku nového medicínskeho odboru je to nesmierne významné číslo. Je to 35 rokov dennodennej praxe, liečebných postupov, protokolov, nových poznatkov, štúdií, prevratných objavov, ... 35 rokov starostlivosti o detských pacientov." Týmito slovami začal tlačovú konferenciu konanú pri príležitosti 35. výročia založenia prvého detského onkocentra na Slovensku MUDr. Miloslav Hanula, PhD, medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.

... viac
 
Stránka 9 z 17 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Mapa portálu | Verzia pre tlač | © 2008 - 2021 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Klub