(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

COVID 19 - SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

COVID 19 - SÚHRNNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Vytvorené: 05.08.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

1. Vstup do budovy je možný len cez 1. podzemné podlažie

  • vstup do nemocnice popri bufete a pracovisku rehabilitácie - prístup smerom od rampy, ako chodia sanitky - prístupová cesta k urgentu Rooseveltovej nemocnice
  • pokiaľ prichádzate od autobusovej zastávky, zíďte k fontáne a pokračujte smerom k poliklinike Rooseveltovej nemocnice; hneď pri budove polikliniky sú schody smerom dole, ktoré vás privedú na prístupovú cestu za rampou; budova Detskej nemocnice je takmer oproti vám, mierne vľavo; sledujte prosím smerové tabule

2. Pred vstupom do budovy prechádza každá osoba triediacim pracoviskom

  • ak idete na vyšetrenie / kontrolu s dieťaťom potrebujete Čestné vyhlásenie a poučenie
  • pokiaľ máte možnosť formulár vytlačiť doma, stiahnite si ho prosím a vyplňte základné údaje o pacientovi; takto predvyplnený formulár prineste so sebou do nemocnice, urýchlite proces triedenia pacientov pri vstupe do budovy; pokiaľ takúto možnosť nemáte, je to v poriadku, formulár s vami vyplnia pracovníci triedenia pacientov

3. Vstup do budovy je možný len s ochranným rúškom / šatkou

  • zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom

4. Dezinfikujte si ruky - chránite svoje dieťa, seba aj nás

5. S dieťaťom môže do budovy vstúpiť len 1 sprevádzajúca osoba

  • ďalšia osoba je povolená len v osobitných prípadoch – napr. ťažko zdravotne postihnutý pacient

6. Dodržujte 2m odstup od iných osôb

7. Registrácia - recepcia je dočasne mimo prevádzku

  • po absolvovaní triedenia pacientov pokračujte priamo na ambulanciu - lístky s poradovým číslom sa nevydávajú

8. Od 05.08.2020 je zakázané prijímať návštevy zamestnancov - obchodní zástupcovia, kuriéri, donáškové služby, rodinní príslušníci, ...

  • návštevy zamestnancov sú povolené len vo výnimočných a / alebo urgentných situáciách (servisní technici, neodkladné pracovné rokovania, ...); každá návšteva je zaevidovaná do knihy návštev na pracovisku triedenia pacientov (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania RÚVZ); zaevidovaný bude dátum a čas vstupu návštevy do budovy, meno a priezvisko návštevy, jej telefonický kontakt a meno a priezvisko zamestnanca, s ktorým je návšteva dohodnutá

9. Od 25.09.2020 sú zakázané návštevy hospitalizovaných pacientov 

  • rovnako je zakázané prijímať sprevádzajúce osoby na denný pobyt (denný pobyt je pobyt sprevádzajúcej osoby pri hospitalizovanom dieťati v čase od 07:00 - 20:00h.; mimo tohto času je SO mimo priestorov nemocnice - doma, v hoteli, ...)
  • ak je sprevádzajúca osoba hospitalizovaná spoločne s dieťaťom, je to iná situácia - osoba je ubytovaná v nemocnici a neopúšťa každý deň priestor nemocnice