(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

COVID MEDZI NAMI

COVID MEDZI NAMI

Vytvorené: 02.10.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

Aj napriek prijatým a dlhodobo zavedeným opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu medzi pacientmi aj zamestnancami nemocnice, mnohokrát dokonca nad rámec povinných opatrení, sme sa útoku vírusu na zamestnancov nevyhli ani u nás. Včera bol v Detskej nemocnici zaznamenaný 1 pacient a 9 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19, dnes pribudli ďalší dvaja zamestnanci.

Všetci pozitívni zamestnanci sú v domácej karanténe, väčšina je bez príznakov ochorenia, u niektorých evidujeme mierne príznaky. V nemocnici prebehla mimoriadna dezinfekcia všetkých priestorov - nad rámec bežných dezinfekčných a hygienicko-epidemiologických opatrení, ktoré denne v nemocnici prebiehajú. V spolupráci s nemocničným hygienikom zaznamenávame všetky kontakty daných zamestnancov a sme nápomocní pri ich dohľadávaní RÚVZ. 

Nemocnica na zasadaní svojho krízového štábu prijala ďalšie bezpečnostné opatrenia, aby v maximálnej miere chránila pacientov, sprevádzajúce osoby a samozrejme svojich zamestnancov.

Napriek tejto situácii je Detská nemocnica plne schopná poskytovať zdravotnú starostlivosť - plánovanú, aj tú akútnu. Výnimkou sú plánované operačné výkony, ktoré sú do utorka pozastavené. Situáciu nezľahčujeme, uvedomujeme si všetky súvislosti a sme pripravení na viaceré alternatívy prevádzky, ktoré môžu nastať. Apelujeme na zamestnancov, ale aj pacientov a ich rodičov, aby boli zodpovední k sebe, aj k svojmu okoliu. 

Od 12.10.2020 budú plánované hospitalizácie na onkológii a plánované operačné a diagnostické výkony realizované iba u pacientov, ktorí majú negatívny COVID test. Bez negatívneho výsledku nebude hospitalizácia na onkológii, ani výkon realizovaný. Uvedené sa nevzťahuje na urgentné a neodkladné stavy.

Veríme, že opatrenia, ktoré boli prijaté, prinesú pozitívne zmeny. Urobili sme všetko pre to, aby sa počet infikovaných zamestnancov nezvyšoval extrémne rýchlo. Úplnému zamedzeniu infekcie v dnešnej dobe nedokážeme zabrániť, budeme sa o to však aj naďalej usilovať. 

Ďakujeme za pochopenie, spolupatričnosť, trpezlivosť. Spoločne to zvládneme.