(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Detský urgentný príjem

Detský urgentný príjem

Vytvorené: 04.06.2021, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

Dnes sme za účasti ministra zdravotníctva a ďalších významných hostí slávnostne otvorili prevádzku novovybudovaného Detského urgentného príjmu.

Vytvorený bol s cieľom skvalitnenia a zefektívnenia poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti v Detskej nemocnici. Zmena nastala už pri samotnej organizácii prevádzky urgentu podľa vzoru zo zahraničných pracovísk. Je tu zavedený manchesterský triážny systém, čo je proces triedenia pacientov do farebných skupín podľa závažnosti ich zdravotného stavu a naliehavosti definitívneho ošetrenia.
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme deťom vo veku 0 až 18 rokov a 364 dní a to nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. K dispozícii máme multiodborový tím špecialistov našej nemocnice a najmodernejšiu zdravotnícku techniku a vybavenie. Pracovisko spĺňa najprísnejšie kritériá a požiadavky dnešnej doby. Ide o koncové pracovisko, čo znamená, že pacient je tu komplexne vyšetrený, posúdený a podľa charakteru zdravotného stavu následne manažovaný expektáciou, hospitalizáciou alebo prepustením do domácej starostlivosti.
Veľký dôraz kladieme na samotný prístup k pacientom, čo je podporené aj zmenou filozofie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na tomto pracovisku. Ide hlavne o to, že pacient je umiestnený vo vyšetrovacom boxe a lekár špecialista sem prichádza za ním, nie naopak.

Očakáva sa, že vznik nového typu detského urgentu bude znamenať aj rozšírenie spádovej oblasti nielen na Banskú Bystricu a blízke okolie, ale na celý banskobystrický kraj. Počet ošetrených pacientov by mal predstavovať približne 15 000 detí ročne.