(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Hromadné nešťastie - chceme byť pripravení

Hromadné nešťastie - chceme byť pripravení

Vytvorené: 27.06.2022, Aktualizované: 27.06.2022, Autor: Jana Petríková

Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO) je nehoda, alebo iné nešťastie, ktorého dôsledkom dôjde k zraneniu veľkého počtu ľudí. Takáto udalosť je obrovským náporom najmä pre záchranné zložky. Našťastie sa podobné udalosti stávajú ojedinele. To však znamená, že záchranné zložky nemajú potrebnú rutinu, ktorá je pri podobných prípadoch absolútne nutná.

V piatok 24.6.2022 sme u nás v Detskej nemocnici absolvovali nácvik tzv. traumatologického plánu. Ide o postup činností, ktoré je potrebné pri hromadných nešťastiach dodržať. Cieľom nácviku bolo v maximálnej miere namodelovať reálnu situáciu UHPO a preveriť predovšetkým procesnú pripravenosť na takúto situáciu. Našich zdravotníkov nepotrebujeme „skúšať“ z poskytovania zdravotnej starostlivosti. To robia  denno-denne. Situácií s náporom pacientov, z ktorých väčšina je v kritickom stave a o prežití rozhodujú minúty však nebýva veľa. Kľúčové je vedieť bleskove analyzovať situáciu, promptne reagovať a prijímať správne rozhodnutia a to bez zaváhania. Nie je čas na dlhé premýšľanie. Každá akcia musí byť rozhodnutá v sekundách, každý musí vedieť čo je jeho úlohou, komunikácia medzi aktérmi musí byť maximálne efektívna a najmä, všetci musia spolupracovať pod obrovským stresom, predovšetkým časovým. 

Jedným z dôvodov prečo sme sa pre nácvik rozhodli je aj EYOF (Európsky olympijský festival mládeže). Bude sa konať na prelome júla a augusta a zúčastní sa ho viac ako 3500 študentov vo veku 15 – 18 rokov. Počas necelých 2 týždňov festivalu sa môže udiať všeličo a my chceme byť pripravení. Aj keď je otázka, či sa na takéto niečo vôbec pripraviť dá. Život je nevyspytateľný a nasimulovať udalosť s hromadným postihnutím osôb tak, ako sa udeje jednoducho nie je možné. To, čo vieme nacvičiť je systém – postup jednotlivých krokov, aby každý koho sa takáto udalosť týka presne vedel čo a kedy má robiť. Vieme sa pripraviť na zvládnutie organizácie práce, delegovania úloh, na efektívnu komunikáciu. Všetky tieto činnosti nám dokážu v krízovej situácii „získať čas“ ak ich budeme robiť efektívne, koordinovane a systematicky.

Pri nácviku nemocnica spolupracovala s viacerými inštitúciami – Krajské operačné stredisko, Slovenská zdravotnícka univerzita, ZŠ Spojová, Gymnázium JGT, Clowndoctors – Červené nosy, nemocničná škola. Študenti – záchranári zo SZU simulovali posádky RLP a RZP. Pacientov zas deti zo ZŠ Spojová. Deti boli namaskované, bola im „pridelená“ konkrétna diagnóza / zranenie a boli poučené o tom, aké symptómy majú predstierať. Študenti gymnázia pomohli so stvárnením svedkov nehody a rodičov, ktorí v takýchto situáciách zohrávajú svoju úlohu – vystresovaní, vystrašení, hysterickí – ďalší nápor pre personál a ďalšia výzva, ktorú je potrebné zvládnuť. 

Personál nemocnice bol informovaný iba o tom, že sa nácvik bude konať. Nemal žiadne ďalšie informácie o časovom rámci, počte pacientov, či zraneniach, ktoré mali byť riešené. Na korektnosť postupov dohliadali externí pozorovatelia, ktorí sa profesne venujú problematike UHPO, prípadne majú reálnu skúsenosť s traumatologickými plánmi. Celý nácvik bol následne na debriefingu so všetkými zúčastnenými analyzovaný a vyhodnotený.

„Chceli sme zistiť naše silné a slabé stránky. Či dokážeme takúto situáciu zvládnuť a do akej miery. S výsledkom teraz vieme pracovať. Potrebujeme upraviť traumatologický plán a niektoré procesy a postupy. Som rád, že sme k nácviku pristúpili, že sa ho všetci  s odhodlaním zúčastnili a najmä, že sme na slabé miesta prišli teraz a nie pri reálnom nešťastí. Verím, že keby sa niečo podobné skutočne udialo, budeme pripravení.“ zhrnul prínos nácviku Miloslav Hanula, námestník pre LPS.

My aj touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za skvele odvedenú prácu. Deti zo Spojovej aj študenti gymnázia JGT predviedli skvelé herecké výkony. Boli nesmierne disciplinovaní a výborne spolupracovali. Záchranári zo SZU odviedli profesionálne výkony a zdravotní klauni z Červených nosov odbúrali stres a napätie. 

Bola to nová a úžasná skúsenosť. Zistenia sú povzbudivé a ohlasy naozaj pozitívne. Môžeme s pokojným svedomím povedať, že sme pripravení.