(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Novootvorená ambulancia pre deti a dorast

Novootvorená ambulancia pre deti a dorast

Vytvorené: 07.01.2022, Aktualizované: 07.01.2022, Autor: Jana Petríková

Detská nemocnica rozšírila poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulantnej sfére. V novembri sme otvorili prevádzku Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, tzv. obvodnú ambulanciu. To znamená, že u nás nájdete všetko pod jednou strechou. Ordinujúcou lekárkou je erudovaná pediatrička MUDr. Miroslava Barlogová. Veľmi radi sa budeme starať o zdravie Vášho dieťaťa. Stačí vyplniť jednoduché tlačivo  - viď inštrukcie nižšie.

Na to, aby boli splnené všetky zákonné požiadavky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, je potrebné urobiť pár jednoduchých krokov:

  1. Novorodenec, ktorý ešte nie je v starostlivosti iného lekára - je potrebné vyplniť Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a postupovať podľa postupu uvedeného v predposlednom odstavci (Dokument 2).
  2. Dieťa, ktoré je v starostlivosti iného obvodného lekára - je potrebné ukončiť dohodu o poskytovaní ZS s Vašim terajším všeobecným lekárom pre deti a dorast (obvodným pediatrom) a uzavrieť novú dohodu o poskytovaní ZS v našej ambulancii. K tomu je potrebné vyplniť 2 dokumenty

Dokument 1 – Odstúpenie od dohody o poskytovaní ZS – je potrebné vyplniť, vytlačiť a podpísať zákonným zástupcom pacienta (v prípade, že je pacient plnoletý, podpíše sa sám). Takto vyplnený a podpísaný dokument je potrebné doručiť do našej ambulancie (alebo priamo predchádzajúcemu lekárovi). Ak ho doručíte k nám, my dokument spoločne so žiadosťou o odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacienta odošleme Vášmu predchádzajúcemu všeobecnému lekárovi pre deti a dorast.

Dokument 2 – Dohoda o poskytovaní ZS – je zmluva, ktorú uzatvoríte s našou ambulanciou. Dokument môžete rovnako vytlačiť, vyplniť a podpísať a spoločne s predchádzajúcim priniesť na našu ambulanciu. Ak tak neurobíte, Dohodu vyplníme spoločne vo Vašej prítomnosti a Vy ju priamo na mieste podpíšete. Prosíme Vás, aby ste mali so sebou preukaz poistenca dieťaťa (kartičku zo zdravotnej poisťovne).

V prípade akýchkoľvek nejasností nás môžete kontaktovať e-mailom na vldd@dfnbb.sk, prípadne telefonicky na tel. č. 0948 853 551 v pondelok až štvrtok v čase od 13:00 - 14:00h.