(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Otvorili sme vchod do nemocnice na 0. poschodí

Otvorili sme vchod do nemocnice na 0. poschodí

Vytvorené: 10.01.2023, Aktualizované: 18.07.2023, Autor: Jana Petríková
Fotogaléria
Vchod do budovy nemocnice na 0. poschodí je od 10.01.2023 opätovne otvorený. Ide o bezbariérový vstup do nemocnice, ktorý je prístupný z parkoviska a zo zastávky MHD. 
Pre pacientov je vstup voľný v pracovných dňoch v čase 07:00 - 14:00h. Mimo tento čas je pre otvorenie dverí potrebné zazvoniť na urgent - zvonček je po ľavej strane vstupných dverí.
Naďalej je možné využiť aj vchod na -1. poschodí - je potrebné použiť "bočné dvere" - vstup je cez pracovisko bývalej triáže pred budovou nemocnice.