(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

POMOC EXISTUJE - linky pomoci

POMOC EXISTUJE - linky pomoci

Vytvorené: 04.01.2022, Aktualizované: 04.01.2022, Autor: Jana Petríková

Prehľadná schéma liniek pomoci pre deti, mládež, dospelých, seniorov, pre obete trestných činov a domáceho násilia, pre závislých, ....

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej si nevie poradiť. Obrátiť sa na profesionálov a požiadať o pomoc je veľmi osožné a oslobodzujúce. Ak je to potrebné, využime možnosti, ktoré sú k dispozícii.