(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

RUŠÍME TESTOVANIE PRED AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

RUŠÍME TESTOVANIE PRED AMBULANTNÝM VYŠETRENÍM

Vytvorené: 31.05.2021, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

S účinnosťou od 01. júna 2021 je testovanie pacientov pred ambulantnými vyšetreniami v Detskej nemocnici zrušené. Testovanie na COVID-19 absolvujú  len suspektní pacienti javiaci príznaky opísané v usmernení hlavného hygienika. V prípade pozitívneho výsledku budú ďalšej vyšetrení na COVID ambulancii.

Sprevádzajúca osoba pacienta na ambulantné vyšetrenie nepotrebuje na vstup do nemocnice negatívny výsledok testu.

Na triáži (triedenie pacientov pred vstupom do nemocnice) je potrebné vyplniť tlačivo "Čestné vyhlásenie a poučenie pacienta" a to pred každým vyšetrením. Tlačivo si môžete stiahnuť, vytlačiť a prvú časť (vaše identifikačné údaje) vyplniť už doma. Ušetríte čas pred vstupom do nemocnice. Odpovede na otázky vypĺňate s personálom triáže.