(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

USMERNENIA PRE PACIENTOV

USMERNENIA PRE PACIENTOV

Vytvorené: 04.11.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková
  1. Vstup do budovy nemocnice je výlučne cez pracovisko triedenia pacientov – samostatný vchod označený nápisom „VSTUP PACIENTI“, ktorý sa nachádza na 1.PP pred budovou nemocnice.
  2. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť poskytujeme v neobmedzenom režime. Pre pacientov to znamená, že všetky kontroly a vyšetrenia, na ktoré sú objednaní, sú realizované v plánovanom termíne. Ak dôjde k zmene, budeme vás informovať. Na plánované ambulantné vyšetrenia je potrebné sa preukázať certifikátom o negatívnom antigénovom teste u pacienta (neplatí pre deti do 10 rokov) aj sprevádzajúcej osoby, prípadne postupovať podľa Vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR. Pri vstupe do nemocnice prechádzate pracoviskom triedenia pacientov a riadite sa pokynmi zdravotníckych pracovníkov.
  3. Pri plánovaných hospitalizáciách vyžadujeme u pacienta aj sprevádzajúcej osoby negatívny výsledok COVID PCR testu nie starší ako 72 hodín. O vykonanie testu môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára
  4. Pri akútnych – život ohrozujúcich vyšetreniach / hospitalizáciách nie je negatívny COVID test podmienkou prijatia do nemocnice. V prípade, že ho nemáte, otestujeme dieťa a jednu sprevádzajúcu osobu tu v Detskej nemocnici.
  5. V platnosti naďalej zostávajú základné hygienické opatrenia:
  • dodržiavanie zásady R – O – R (rúško – odstup – ruky)
  • dieťa môže do budovy nemocnice sprevádzať len 1 osoba.

Ďakujeme, že ste zodpovední a rešpektujete uvedené opatrenia. Ich cieľom je bezpečnosť Vás, Vašich detí a samozrejme aj našich zamestnancov. Spoločne to zvládneme.