(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

ZÁKAZ NÁVŠTEV

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Vytvorené: 21.12.2022, Aktualizované: 21.12.2022, Autor: Jana Petríková

Vzhľadom na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici vydaného v súvislosti s nárastom výskytu akútnych respiračných ochorení, chrípky, a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike, s cieľom zabránenia prenosu uvedených infekčných ochorení na lôžkové oddelenia a hospitalizovaných pacientov, je dnešným dňom, t.j. 21.12.2022 zakázané prijímať návštevy hospitalizovaných pacientov na všetkých klinikách DFNsP BB až do odvolania.

Zároveň je zakázané prijímať sprevádzajúce osoby na denné pobyty k hospitalizovaným pacientom.