(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

ZÁKAZ NÁVŠTEV

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Vytvorené: 24.09.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

V súlade s odporúčaním Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v súvislosti s nárastom výskytu COVID-19, ako aj predpokladaným vzostupom chrípky a ostatných akútnych respiračných ochorení sú v Detskej nemocnici s účinnosťou od 25.09.2020 zakázané návštevy pacientov, ako aj denné pobyty sprevádzajúcich osôb. 

Uvedené opatrenie bolo prijaté s cieľom zabránenia prenosu uvedených infekčných ochorení na lôžkové oddelenia a hospitalizovaných pacientov.

Za porozumenie ďakujeme.