(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

ZMENA VEDENIA DETSKEJ NEMOCNICE

ZMENA VEDENIA DETSKEJ NEMOCNICE

Vytvorené: 06.10.2020, Aktualizované: 20.12.2021, Autor: Jana Petríková

V nadväznosti na nedávno zverejnené informácie o odvolaní riaditeľa Detskej nemocnice považujeme za dôležité uviesť niektoré súvislosti.

Pri nastúpení pána ministra zdravotníctva do funkcie avizovalo ministerstvo viaceré zmeny. Jedna z nich spočíva v zrušení kolektívneho štatutárneho orgánu – 3-člennej Rady riaditeľov.

Ako ministerstvo nedávno uviedlo, štátne nemocnice prechádzajú postupne na jedno-osobový riadiaci orgán. Takáto zmena nie je možná bez odvolania súčasného štatutárneho orgánu – teda všetkých troch členov Rady riaditeľov, ktorí kolektívny štatutárny orgán doteraz tvorili. Následne bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľa nemocnice, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto má takúto ambíciu.

O uvedenom kroku pán minister Krajčí dopredu osobne informoval dnes už odvolané vedenie Detskej nemocnice. Veľmi vecne a pragmaticky si vysvetlili prečo je tento krok nevyhnutný. Ing. Juraj Gallo je až do ukončenia výberového konania poverený vedeným nemocnice ako riaditeľ. Do výberového konania sa určite prihlási, pretože by rád pokračoval v ďalšom rozvoji nemocnice.

Chceme zdôrazniť, že v súčasnej situácii sa Detská nemocnica plne sústreďuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tomto je náš pohľad na aktuálnu situáciu jednotný s Ministerstvom zdravotníctva – rozvíjať a zlepšovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a promptne reagovať na nové situácie vznikajúce aj v súvislosti s COVID-19. Dnes musí byť sektor zdravotníctva jednotný, aby mohol zodpovedne, kompetentne a promptne riešiť náročné situácie takmer z hodiny na hodinu. Sme v tom spoločne a spoločne to aj zvládneme.