(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 2

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 2

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 2

Vytvorené: 05.09.2022, Aktualizované: 13.04.2023, Autor: Jana Petríková

Pred každým vyšetrením / kontrolou je potrebné zaregistrovať sa na Recepcii (-1. poschodie)

0. poschodie, číslo dverí 075

Deň Ordinačné hodiny Lekár
Pondelok neordinuje  
Utorok neordinuje  
Streda neordinuje  
Štvrtok neordinuje  
Piatok 07:30 - 13:00 13:30 - 15:30 MUDr. Kristína Vagáňová

Informácie o výsledkoch:

  • osobne alebo telefonicky v piatok od 11:30 do 12:30 hod. 

Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj na skutočnosť, že e-mailovou komunikáciou nie je možné nahradiť reálne vyšetrenie pacienta, neslúži e-mailová komunikácia na konzultácie zdravotného stavu pacientov. Pokiaľ došlo k zmene zdravotného stavu vášho dieťaťa, objednajte sa prosím na vyšetrenie / kontrolu. Za pochopenie ďakujeme.


Požiadavky na vystavenie e-receptu:

  • výlučne e-mailom
  • do predmetu uviesť gastro amb. 2
  • maximálne 1x mesačne
  • uviesť meno a priezvisko pacienta, prvých 6 čísiel z rodného čísla pacienta, presný názov lieku / dietetickej potraviny a požadované množstvo

V súrnych prípadoch kontaktujte ambulanciu e-mailom:

  • do predmetu uviesť gastro amb. 2

Príprava na vyšetrenie:

Pacienti sa vyšetrujú podľa objednania, pri objednaní sú poučení. Treba si priniesť preukaz poistenca, výpis zo zdravotnej dokumentácie a odporúčanie na vyšetrenie od všeobecného lekára.


Hlavná problematika:

Ambulancia poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení tráviaceho systému a pečene u detí vo veku 0-19 rokov, vrátane endoskopických vyšetrení. Pri poruchách výživy poskytujeme konzultácie a iné možnosti výživy ako je bežné, napr. cestou gastrostómie.

Súčasťou ambulancie sú:

Centrum pre biologickú liečbu nešpecifických zápalových ochorení čreva (IBD- Crohnova choroba a ulcerózna kolitída)

Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd


Spektrum vyšetrení:

Endoskopické vyšetrenia je možné robiť aj v celkovej anestézii ambulantnou cestou bez nutnosti hospitalizácie.

 

24-h pH-metria a 24-h multikanálová impedancia s pH-metriou

Nové vyšetrenia, ktoré umožnia preukázať tzv. reflux. Viac informácií.