(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

DCR - Dakryocystorhinostomia

DCR - Dakryocystorhinostomia

DCR - Dakryocystorhinostomia

Vytvorené: 30.11.2015, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Prekážka v slzných cestách na ktorejkoľvek úrovni - nad slzným vakom v oblasti oboch slzných kanálikov, resp. pod slzným vakom v mieste vyústenia koncovej časti nosovo-slzného kanála do nosa, spôsobuje problémy v zmysle slzenia či hnisania jedného alebo aj oboch očí.

Stav je obťažujúci  jednak z kozmetického hľadiska (vytekanie sĺz z oka na líce, zaschnutý hnisavý sekrét na riasach a v okolí oka), ako aj z medicínskeho aspektu, ktorým je možnosť infekcie rohovky pri sebamenšom poranení povrchu oka prítomnými patogénnymi mikroorganizmami nachádzajúcimi sa v stagnujúcom obsahu spojovkového vaku, či prevalenie sa obsahu zahnisaného slzného vaku cez kožu navonok.

Nástup a rozvoj endoskopických chirurgických metód v ORL odbore umožnil riešiť horeuvedenú problematiku, v spolupráci s oftalmológom, novým prístupom, a síce cez nosovú dutinu na postihnutej strane. Oproti predošlým metódam, uskutočňovaným cez kožu v oblasti vnútorného kútika, je táto menej invazívna, nakoľko nezanecháva nepekné jazvy, a hlavne úplne eliminuje stratu funkcie slzníka po jeho totálnom odstránení pri predchádzajúcom prístupe.

Operáciu  odporúča, po predošlom vyšetrení dieťaťa, očný lekár a uskutočňuje sa najskôr po dovŕšení 1. roku veku dieťaťa, kvôli vhodným anatomickým pomerom v nose. Prebieha v celkovej anestézii a trvá, podľa závažnosti nálezu, 30 min - 1 hodinu.  Hlavným operatérom je ORL lekár, ktorý pracuje kvalitným endoskopickým shaverom v nose a celý priebeh operácie sa zobrazuje na veľkom farebnom monitore s možnosťou  nahrávania. Po obnažení steny slzného vaku oftalmológ nasonduje slzný vak, ktorý je následne operatérom naširoko otvorený a tým je zaistená jeho (zmenená) funkcia správneho vyprázdňovania sa do nosa na inej úrovni, než za fyziologických okolností. Pri prekážke v slzných kanálikoch vpravujeme do oboch kanálikov silikónovú trubičku, ktorú fixujeme v novovytvorenom otvore v nose uzlíkmi a titánovým klipom. Na druhý deň po operácii dieťa odchádza domov. Následne je potrebné náležité ošetrovanie oka aj nosa po dobu 7 – 10 dní, podľa pokynov lekárov.

Od začiatku vzniku samostatnej Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica sme uskutočnili cca 120 takýchto operácií s úspešnosťou porovnateľnou so svetovou úrovňou (96%). V súčasnosti je naše pracovisko jediné na Slovensku zaoberajúce sa touto problematikou u detí. V prípade potreby takéhoto chirurgického zákroku prosím bezodkladne kontaktujte očnú ambulanciu MUDr. Jany Melocíkovej na telefónnom čísle 048 – 472 65 14 a dohodnite si termín konzultácie.