(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Dialyzačné centrum

Dialyzačné centrum

Dialyzačné centrum

Vytvorené: 14.08.2019, Aktualizované: 06.05.2022, Autor: DFNBB

Hemodialýza (HD) je metóda očisťovania krvi pri zlyhaní obličiek, pričom trvanie, doba a frekvencia liečebných HD procedúr sa líši podľa toho, či sa jedná o náhle alebo dlhodobé zlyhanie komplexnej funkcie obličiek.

Sme pracovisko s dlhoročnými skúsenosťami pri výkone hemodialýzy u detí od 1. až do dovŕšenia 19. roku života. Okrem nevyhnutých vedomostí, zručností a skúseností nášho tímu, disponujeme špičkovým prístrojovým vybavením, klimatizovanými priestormi, pohodlnými a polohovateľnými lôžkami s integrovanými váhami. S cieľom minimalizovania strachu, stresu a nepokoja pri výkone HD môžu byť rodičia počas celej liečebnej procedúry prítomní pri svojich deťoch, pokiaľ to zdravotný stav malého pacienta a prevádzka HD dovoľuje.

Školopovinné deti majú zabezpečenú povinnú školskú dochádzku a pre menších pacientov je možnosť prítomnosti  vychovávateliek, zapožičanie hračiek, kníh či rôznych hier. K dispozícii je samozrejme TV (s USB vstupom) a wifi pripojenie. Chodievajú medzi nás aj známe osobnosti, športovci, speváci, herci či zdravotní klauni Červené nosy. Dieťa vnímame ako súčasť rodiny a snažíme sa byť okrem 100% výkonu HD aj poradcami a oporou nielen pre dieťa, ale aj pre celú rodinu.

Veľmi dôležité je si uvedomiť, že dialýza (hemo- alebo peritoneálna) nie je konečným riešením obličkového zlyhania. Vždy tvorí len prechodné obdobie k transplantácii obličky!!!