(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Fórum najčastejších otázok

Fórum najčastejších otázok

Fórum najčastejších otázok

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Čo je to skríning novorodencov?
Skríningový program novorodencov na Slovensku testuje všetkých novorodencov narodených na Slovensku na vytypované ochorenia, závažné svojim pôsobením na novorodenca, ale dobre liečiteľné.

Ktoré ochorenia sa dajú skríningom zistiť?
Je ich veľký počet a stále pribúdajú nové. V praxi sa na Slovensku skríningom vyhľadávajú vrodené chyby močotvorných orgánov a vrodené vykĺbenie bedrových zhybov pomocou ultrazvuku. Z vrodených chýb látkovej výmeny a endokrinných žliaz je to kongenitálna hypotyreóza (KH), fenylketonúria (FKU) a kongenitálna adrenálna hyperplázia (CAH), ktoré sa vyšetrujú u všetkých živonarodených detí. Tzv. selektívny skríning sa vykonáva už cielene, ak dieťa javí známky istých vybraných ochorení - na ktoré sú dostupné diagnostické možnosti.

Aká je pravdepodobnosť, že moje dieťa bude mať niektoré z týchto ochorení?
Šanca, že vaše dieťa bude mať jedno z týchto ochorení je malá. V prípade, že choroba bola skríningom zachytená, skorá diagnóza a liečba môže zvyčajne zabrániť problémom, ktoré sú spojené s týmito chorobami. Novorodenecké skríningové testy dávajú skorú príležitosť odhaliť ochorenia ešte pred prejavom typických príznakov.

Kedy a kde urobia tento test môjmu dieťaťu?
Každý novorodenec má urobený odber na skríningový test na pôrodnici na tretí až piaty deň života. V prípade, že je prepustený skôr, alebo na inú pôrodnicu, zariadi povinnosť odberu pôrodnica, v ktorej sa novorodenec narodil a napíše tento údaj aj do prepúšťacej správy. Na test je potrebných pár kvapiek krvi z pätičky novorodenca, ktorá sa nasaje na filtračný papierik, špeciálne na to určený.

Ak sa dieťa narodí doma alebo mimo pôrodnicu, tiež bude testované?
Áno, príslušný praktický lekár detí a dorastu alebo pôrodná asistentka alebo detská sestra zariadia, aby bol skríning vykonaný.

Čo znamená reskríning.
V niektorých prípadoch je potrebné urobiť aj opakovaný skríning – reskríning. Väčšinou je vykonávaný u novorodencov, ktorí boli v čase prvého odberu skríningu vážne chorí, neprijímali mliečnu stravu alebo boli liečení kortikoidnou liečbou. Musí sa vylúčiť vplyv týchto faktorov na výsledok skríningu. Odber sa vykonáva obyčajne na 10. – 14. deň života.

Čo znamená výsledok: Skríning pozitívny?
Jeden z troch výsledkov skríningu prekročil hodnotu, ktorá sa vyskytuje u zdravých detí. Táto môže byť len mierne zvýšená alebo významne vysoká. Pozitívny skríning teda ešte neznamená potvrdenie diagnózy. Musí byť doplnený ďalšími vyšetreniami, ktoré určí lekár, ktorému sa výsledky skríningu nahlasujú.

Ako sa postupuje pri pozitívnych prípadoch v skríningu?
Podľa výšky hodnoty skríningového výsledku si Skríningové centrum buď vyžiada opakovaný suchý krvný odber (mierne zvýšenie) alebo oznámi výsledok odbornému lekárovi a vyžaduje rýchle vyriešenie, pretože je choroba veľmi pravdepodobná (vysoká hodnota). Na definitívne doriešenie stavu detí zachytených skríningom sú zriadené centrá pre skríningom zachytené prípady v jednotlivých regiónoch. Nazývajú sa Recall centrá a nachádzajú sa v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Príslušný lekár potom overuje skríningom zachytené prípady, urobí ďalšie vyšetrenia a v prípade potvrdenia ochorenia zaháji liečbu.