(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 472 65 99
Urgentný príjem: 048 / 472 65 98

Intenzívna medicína

Intenzívna medicína

Intenzívna medicína

Vytvorené: 08.01.2016, Aktualizované: 21.12.2021, Autor: DFNBB

Lôžková časť našej kliniky zabezpečuje komplexnú starostlivosť o kriticky choré deti od 0 do 19 rokov veku v celej šírke medicínskej problematiky. Ležia tu deti po úrazoch, otravách, s ťažkými život ohrozujúcimi infekciami, so zlyhávajúcimi funkciami pľúc, srdca, obličiek, pečene, po ťažkých operáciách (hrudných, brušných, po operáciách mozgu), kriticky choré deti s onkologickými ochoreniami a s vrodenými vadami a poruchami.

Pracovisko je zrekonštruované a z pohľadu priestorového, prístrojového aj personálneho vybavenia dosahuje európske parametre. V terapii dodržiavame platnú protokolárnu liečbu.