DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Intenzívna medicína

Lôžková časť našej kliniky zabezpečuje komplexnú starostlivosť o kriticky choré deti od 0 do 19 rokov veku v celej šírke medicínskej problematiky. Ležia tu deti po úrazoch, otravách, s ťažkými život ohrozujúcimi infekciami, so zlyhávajúcimi funkciami pľúc, srdca, obličiek, pečene, po ťažkých operáciách (hrudných, brušných, po operáciách mozgu), kriticky choré deti s onkologickými ochoreniami a s vrodenými vadami a poruchami.

Pracovisko je zrekonštruované a z pohľadu priestorového, prístrojového aj personálneho vybavenia dosahuje európske parametre. V terapii dodržiavame platnú protokolárnu liečbu.

http://www.detskanemocnica.sk/intenzivna-medicina