(iba počas ordinačných hodín
Detská pohotovosť: 048 / 3265 701
Urgentný príjem: 048 / 3265 555

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

Vytvorené: 19.11.2014, Aktualizované: 27.06.2024, Autor: DFNBB

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU

2. poschodie

Telefonické informačné hodiny: denne 12:00 - 14:30

Návštevné hodiny

MENO TELEFÓN E-MAIL
MUDr. Pavel Bician
prednosta
048 - 3265 350
pavel.bician (zavinac) dfnbb.sk
MUDr. Ivana Fedoráková
zástupca prednostu
048 - 3265 351 ivana.fedorakova (zavinac) dfnbb.sk
PhDr. Silvia Balátová
vedúca sestra
048 - 3265 355 silvia.balatova (zavinac) dfnbb.sk
Lekári - informovanie sa na zdravotný stav
 
 
Oddelenie - sestry 048 - 3265 358  
Mgr. Karolína Maľová
Mgr. Silvia Mamoňová Lorencovičová
psychológ
   
Mgr. Marta Kubánová
nutričný terapeut
   

 

LEKÁRI:
MUDr. Árvai Jana, MPH.
MUDr. Baculíková Lucia
MUDr. Bician Pavel
MUDr. Ďuricová Lenka
MUDr. Fedoráková Ivana
MUDr. Fillová Helena
MUDr. Horváthová Kristína
MUDr. Mesár Peter
MUDr. Murgašová Michaela
MUDr. Stančoková Terézia
MUDr. Šprlák Michal
MUDr. Šuplatová Daniela
MUDr. Trenčanová Zuzana 
MUDr. Žilinčanová Lucia
 
 

Lôžková časť KPOH, ktorá v čase od septembra do decembra 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, sa v súčasnosti nachádza na 2. poschodí budovy DFNsP BB. Vybudovalo sa moderné oddelenie pre komplexnú starostlivosť o onkologických aj hematologických pacientov.
Cieľom prestavby bolo zabezpečiť pre deti starostlivosť v priestoroch a podmienkach, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám pre starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením z medicínskeho, hygienicko-epidemiologického, ale aj sociálneho hľadiska.

V lôžkovej časti KPOH vzniklo 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. Izby sú 2- lôžkové, jedna 4- lôžková a tri 1-lôžkové na samostatnom úseku intermediárnej starostlivosti. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením (WC, umývadlo a sprchovací kút), moderným nábytkom, elektricky ovládateľnými polohovateľnými lôžkami so špeciálnymi matracmi, televízorom, chladničkou, prípojkou na internet, rozvodom medicinálnych plynov pre každé lôžko, signalizáciou, germicídnym žiaričom.
Týmto spôsobom je zabezpečený flexibilný systém možnosti ľubovoľnej kombinácie lôžok podľa aktuálnej potreby, spektra pacientov a sprevádzajúcich osôb. Zabezpečujeme príjem pacientov systémom dieťa-matka priamo na samostatnej izbe a v prípade potreby ubytovanie sprevádzajúcich osôb vo vyčlenených priestoroch DFNsP BB.
Sprevádzajúce osoby majú k dispozícii vlastnú kuchynku vybavenú umývačkou riadu, chladničkou, keramickou doskou a mikrovlnnou rúrou, pre chodiacich pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň. Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom farebných grafík vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu.

Činnosť

Náplň
KPOH rozvíja svoju činnosť v lôžkovej časti a v detskej onkologickej a detskej hematologickej ambulancii. Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu všetkých onkologických ochorení vo veku od 0 do 19 rokov – hematologických malignít a solídnych nádorov, ako aj nezhubných nádorov a prekanceróz, a súčasne aj všetkých nezhubných hematologických ochorení v detskom veku. Na báze kliniky SZU poskytujeme výučbovú základňu v postgraduálnom vzdelávaní pre lekárov v príprave na špecializačnú skúšku v odbore pediatria a detská hematológia a onkológia.

Realizácia činnosti

Vysoká úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti detským onkologickým a hematologickým pacientom vždy bola a je možná len na základe multidisciplinárneho prístupu – teda pri využívaní mnohých zainteresovaných odborov, pričom základným a usmerňujúcim je detská hematológia a onkológia. Dostupnosť a kvalita služieb je umožnená spoluprácou so všetkými pediatrickými špecialistami, ktorí sú pracovníkmi II. Detskej kliniky SZU, Kliniky detskej chirurgie SZU, II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a pracoviska Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré sú súčasťou DFNsP. 

Pri svojej činnosti ďalej v súčasnosti využívame služby poskytované vo FNsP F.D. Rooesevelta v rámci Centrálneho laboratórneho komplexu, Oddelenia rádiológie, Rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky SZU, Neurochirurgickej kliniky SZU, Oddelenia klinickej genetiky, ďalej Národnej transfúznej služby, Martinského bioptického centra, s.r.o., Inštitútu molekulárnej a nukleárnej medicíny a ďalších.

Pre zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na aktuálne dostupnej najvyššej medicínskej úrovni, KPOH pri svojej práci využíva väzbu na pracoviská, ktoré sú pre danú problematiku na Slovensku v súčasnosti ako jediné. Sú to Transplantačná jednotka kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH a  LF UK Bratislava, Oddelenie lekárskej genetiky Národného onkologického ústavu Bratislava, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Martinskej fakultnej nemocnice. Úzko spolupracuje s ďalšími centrami detskej onkológie na Slovensku – Klinikou detskej hematológie a onkológie NÚDCH a LF UK Bratislava, Oddelením detskej hematológie a onkológie FN Košice, ako aj s pracoviskami detskej onkológie a hematológie v Českej republike, resp. inými zahraničnými pracoviskami. Liečebný postup je pre všetky tri centrá detskej onkológie na Slovensku jednotný a v rámci medzinárodnej spolupráce sa pracoviská zapájajú aj do medzinárodných štúdií.

História

Z histórie starostlivosti o detských onkologických pacientov v stredoslovenskom regióne:
  • Od polovice 70-tych rokov minulého storočia: centralizovaná starostlivosť o deti s hematologickými malignitami a solídnymi nádormi na vtedajšom Detskom oddelení KÚNZ Banská Bystrica – v tom čase pre južné okresy Stredoslovenského kraja.
  • V roku 1983  vznik Detského onkocentra - ako prvého svojho druhu na Slovensku, s pôsobnosťou pre všetky okresy Stredoslovenského kraja – vtedy ako súčasť Detského oddelenia KÚNZ a neskôr ako súčasť Kliniky pre deti a dorast FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
  • Dňa 28.12.2004 vznik samostatného Detského onkologického oddelenia, ktoré vzniklo dňom ustanovenia DFNsP Banská Bystrica.
  • V septembri 2006 vznik Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v DFNsP Banská Bystrica (KPOH).