DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BANSKÁ BYSTRICA

 

Kliniky a oddelenia

Kliniky a oddelenia Vedenie
Urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast
Primár:
MUDr. Milan Galko
Vedúca sestra:
Mgr. Kristína Diabelková
II. Detská klinika SZU
Prednosta:
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Katarína Okáľová, PhD.
Vedúca sestra:
Mgr. Andrea Fedorová
II. Klinika pediatrickej
anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
Prednosta:
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Jaroslav Čutora
Vedúca sestra:
Mgr. Tatiana Maďarová
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU
Prednosta:
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ivana Fedoráková
Vedúca sestra:
PhDr. Silvia Balátová
Klinika detskej chirurgie SZU
Prednosta:
MUDr. Roman Koreň, PhD.
Zástupca prednostu:
MUDr. Ján Novotný
Vedúca sestra:
Mgr. Ľudmila Oravkinová
Vedúci lekár:
MUDr. Katarína Haštová
Skríningové centrum novorodencov SR
Vedúca laboratória:
PhDr. Zuzana Mydlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detskanemocnica.sk/kliniky-a-oddelenia